Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Powiat wieluński wspiera powroty na rynek pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej

8 kwietnia 2022 | Akcja partnerska

31 marca 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dotacje będą mogły liczyć projekty mające na celu wdrożenie programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec/lipiec 2022 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 1 391 237,50 zł. Minimalna wartość dofinansowanego pojedynczego projektu to 50 000 zł, natomiast poziom maksymalnego wsparcia nie może przekroczyć sumy 463 690,00 złotych.

Dla kogo pomoc?

Wsparcie zostało przeznaczone dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy z powodu pogarszającego się stanu zdrowia są narażeni na utratę pracy. Dotacje mogą otrzymać również osoby, które dzięki rehabilitacji odzyskały sprawność i mają szansę na ponowne zatrudnienie. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia, spełniających warunki do objęcia programem rehabilitacyjnym. Są to głównie pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii, z chorobami kręgosłupa oraz z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, które mają doświadczenie w świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Świadczenia opieki zdrowotnej mogą być wykonywane tylko przez podmioty, które są uprawnione do wykonywania działalności leczniczej, natomiast projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie musi być zgodny z założeniami regionalnego programu zdrowotnego.

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu: „Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego)” można znaleźć na jego stronie, która jest dostępna tutaj.

Mieszkańcy powiatu wieluńskiego już skorzystali

Rehabilitacja lecznicza to jedno z ważniejszych zadań prowadzonych w naszym regionie. Wśród realizowanych w ostatnich latach w powiecie wieluńskim projektów na szczególne wyróżnienie zasługuje projekt pt.: „PO MOC W REHABILITACJI – Wdrożenie na obszarze m. Łodzi i powiatu wieluńskiego Programu rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu woj. łódzkiego”. Działania skierowane były głównie na zapobieganie powstawaniu oraz redukcję ubytków funkcjonalnych związanych z operacją chirurgiczną, radioterapią czy leczeniem cytostatykami. Uczestnicy otrzymali świadczenia m. in. z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, psychoonkologii, edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa żywieniowego. Na terenie powiatu wieluńskiego przedsięwzięcie było realizowane przez NZOZ MEDIHAD Przychodnia Lekarzy Specjalistów i Rehabilitacja z Wielunia. Całkowita wartość projektu to 1 034 438,67 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 879 272,86 zł.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
rpo@aplanmedia.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń