Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rewitalizacja szansą na rozwój powiatu wieluńskiego i poprawę komfortu życia jego mieszkańców

25 lutego 2022 | Akcja partnerska

W Polsce stale rośnie liczba inwestycji współfinansowanych przez Fundusze Europejskie. Środki unijne przeznaczane są między innymi na cele związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Rewitalizacja to pobudzenie do życia przygaszonych piętnem zmian ustrojowych i zniszczeń istnień ludzkich z całym ich otoczeniem, domami, podwórkami, pracą oraz spędzanym czasem wolnym. Nie jest tajemnicą, że bez wsparcia Funduszy Europejskich wiele remontów i renowacji perełek polskiej kultury byłoby utrudnionych, a czasem wręcz niemożliwych. Jednym z nich jest rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia.

Głównym celem projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia – V etap” jest przywrócenie oraz nadanie funkcji społeczno-gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru tego miasta.

Wieluńska starówka

Projekt rewitalizacyjny objął najstarszą część miasta i miał na celu przywrócenie tej zaniedbanej okolicy utraconych funkcji społeczno-gospodarczych i zamienienie jej w teren atrakcyjny dla inwestorów, mieszkańców i turystów. Stare i szpecące budynki zastąpił pasaż handlowo-usługowy oraz odnowiona kamienica. Prace remontowo-budowlane rozpoczęły się od wyburzenia starych kamienic. Ze względu na to, że obszar starego miasta znajduje się w strefie konserwatorskiej, konieczne było wykonanie badań archeologicznych. Prace zakończyły się sukcesem, badaczom udało się dotrzeć do pozostałości fosy otaczającej stare miasto, odnaleziono tam wiele różnych artefaktów, które historycznie dotykają kultury łużyckiej. Kolejnym etapem była budowa pasażu w sąsiedztwie kościoła św. Józefa.

Niebieska kamienica

Pomiędzy pasażem a bankiem powstał wyjątkowy budynek – kamienica, którą z racji koloru elewacji mieszkańcy nazywali „niebieską”. Obiekt przy ulicy Królewskiej został zrekonstruowany z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. Zarówno fasada, jak i wnętrza kamienicy są wierną rekonstrukcją secesyjnej architektury miasta. Na podstawie starych zdjęć odtworzono bogatą ornamentację i elementy fasady, między innymi maszkarony. We wnętrzach urządzono trzygwiazdkowy hotel, salę bankietową i restaurację. Obok kamienicy wzniesiono Pasaż Pijarski z punktami usługowymi i handlowymi. Budowla niewątpliwie wzbogaciła miejski krajobraz i przypomniała bogatą historię Wielunia.

Dotacje na rewitalizację

Proces rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, w tym miasta Wieluń, wpływa na wzrost poziomu rozwoju regionalnego województwa łódzkiego. Całość projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia – V etap” została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu to 9 709 339,51 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 5 353 275,43 zł.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń