Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Fundusze unijne jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw w powiecie wieluńskim i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

23 lutego 2022 | Akcja partnerska

Założenie i prowadzenie własnej firmy nie jest najłatwiejszym zadaniem. Najczęstszą przeszkodą, która powstrzymuje przedsiębiorców są pieniądze. Niestety, bez funduszy ciężko jest rozkręcić biznes. Unia Europejska stworzyła mechanizmy finansowe, których zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności firm.

Fundusze unijne odpowiadają na realne potrzeby przedsiębiorców, są to usługi doradcze, działania związane z internacjonalizacją, ale też promocja regionu oraz firm na rynkach zagranicznych. Bez wsparcia unijnego nie udałoby się zrealizować wielu projektów, bo firmom trudno jest zgromadzić własne środki. Każde przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie w rozwoju swojego biznesu. Trzeba mieć tylko pomysł, motywację i dobry projekt. Tak jak „LIEDMANN” Sp. z o. o. z powiatu wieluńskiego.

Bezpieczne nawozy

Innowacyjne nawozy stosowane w rolnictwie mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu nawożenia na środowisko przyrodnicze. Ważne, by nie zanieczyszczały gleby, wody i powietrza. Inteligentne nawozy to nie tylko środki dostosowane do rodzajów roślin czy też typów gleby, ale również do aktualnych potrzeb roślinności, w tym ich faz rozwojowych. Liedmann to bardzo silna rozpoznawalna marka nawozów mineralnych w Polsce i za granicą produkująca sprawdzone oraz skuteczne środki. W ramach projektu postanowiła wdrożyć innowacyjny granulowany nawóz węglanowo-wapniowy z dodatkiem jodu.

Droga do realizacji projektu

Celem projektu było wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, w postaci nowego innowacyjnego nawozu. Produkt jest nowością, która nie posiada swojego odpowiednika na świecie. Innowacyjność ta została potwierdzona przez Politechnikę Łódzką, analizę dostępnej literatury oraz bazy patentowej. W ramach realizowanej inwestycji firma zbudowała halę produkcyjno-odkładczą wraz z częścią socjalną, zakupiła i zainstalowała linię produkcyjną oraz nabyła oprogramowanie do przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej. Granulowany nawóz węglanowo-wapniowy z dodatkiem jodu przeznaczony jest dla rolników, którzy w wyniku prowadzonej produkcji rolnej muszą zwiększać efektywność swoich zbiorów. Stosując nowy produkt, uzupełniają niedobory szybko przyswajalnych związków wapnia i dodatkowo wzbogacają glebę w jod. Składniki te są niezwykle ważne z punktu widzenia procesów zachodzących w glebie i roślinach uprawnych. Nowy innowacyjny produkt pozwala na suplementację gleby w jod przy jednoczesnym jej odkwaszaniu, co minimalizuje przenikanie jodu w niższe, niedostępne dla roślin warstwy ziemi, dzięki czemu stanowi odpowiedź na potrzeby rolników.

Dotacje z UE

Nasze najbliższe otoczenie zmienia się na dobre dzięki funduszom unijnym. Dzięki dotacjom przedsiębiorcy mają szanse na opracowanie nowych produktów i chętniej rozwijają swoją działalność. Całość projektu pn. „Wdrożenie na rynek nowego innowacyjnego nawozu, będącego wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych” została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu to 7 872 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 3 401 150,42 zł.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń