Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Trwają konsultacje społeczne najważniejszego projektu w Łódzkiem

10 września 2021 | Akcja partnerska

10 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (w skrócie FEŁ2027).

Dokument określa strategię wykorzystania w naszym regionie środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie czasowej 2021-2027. Dzień po przyjęciu projektu – 11 sierpnia – rozpoczęte zostały konsultacje społeczne, które potrwają do 17 września.

FEŁ2027 stanowi podstawowy dokument określający kierunki wykorzystania środków pochodzących z Funduszy Europejskich, a ściślej rzecz ujmując Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). W ich ramach Łódzkie otrzyma co najmniej 1631 milionów euro – 1222 miliony euro pochodzić będzie z EFRR, zaś 409 z EFS+. Nie będą to jedyne środki z UE przeznaczone dla naszego regionu w perspektywie czasowej 2021-2027.

Województwo łódzkie jako jedno z 6 województw w Polsce będzie objęte również wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki pochodzące z FST – 344 miliony euro – posłużą podregionom szczególnie narażonym na negatywne skutki transformacji energetycznej, przede wszystkim Zagłębiu Górniczo-Energetycznemu Bełchatów – Szczerców – Złoczew, którego gospodarka jest mocno związana z wydobyciem węgla brunatnego oraz produkcją z tego surowca energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto nasz region otrzymał aż 661,2 miliona euro z rezerwy programowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na całą rezerwę przeznaczono 7,1 miliarda euro, które zostały podzielone pomiędzy wszystkie województwa na podstawie debaty pomiędzy ministerstwem i samorządami.

Dzięki FEŁ2027 można nakreślić ścieżkę rozwoju województwa łódzkiego na lata 20 XXI wieku. Wśród priorytetów projektu znalazło się m.in.

– rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych wraz z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii;

– wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP wraz z tworzeniem w nich nowych miejsc pracy;

– wsparcie efektywności energetycznej i produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych;

– wspieranie regionu w przystosowaniu się do zmian klimatycznych;

– poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji;

– wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacjach społecznych.

Konsultacje społeczne w sprawie FEŁ 2027 odbywają się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny tutaj. Swoją opinię na temat projektu mogą wyrazić wszystkie zainteresowane podmioty, aczkolwiek autorzy szczególnie zachęcają do tego przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową oraz organizacje pozarządowe. Po zakończeniu okresu przyjmowania uwag, autorzy FEŁ2027 zajmą się ich szczegółową analizą oraz, jeżeli uwagi okażą się zasadne, uaktualnieniem projektu.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń