Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Pożyczka płynnościowa dla wieluńskich firm z sektora MŚP

10 sierpnia 2021 | Akcja partnerska

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego posiada w swojej ofercie pożyczkę płynnościową dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie powiatu wieluńskiego.

Jest ona dedykowana firmom, które doświadczyły negatywnych skutków pandemii COVID-19. Do jej otrzymania nie jest wymagany wkład własny.

Na co można dostać pożyczkę? Na działania i płatności, których płynność została zaburzona w wyniku pandemii koronawirusa. Takich działań wyróżniono kilka i wśród nich znajdują się:

– wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami do ZUS i US;

– koszty podwykonawców pracujących na terenie firmy ubiegającej się o pożyczkę;

– zobowiązania publiczno-prawne firmy;

– spłaty zobowiązań handlowych, w tym pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury;

– zatowarowanie i zakup półproduktów;

– wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania, które firma zmuszona była ponieść po 31 stycznia 2020 r.;

– bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu. Uwaga! Wymienione formy wsparcia nie mogą pochodzić ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej albo zagranicznej.

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową, będą mogły otrzymać z jej tytułu maksymalnie milion złotych. Najdłuższy możliwy okres spłaty to 6 lat.

Wśród warunków uwzględniony został okres karencji, który może potrwać do 6 miesięcy. Pożyczki są udzielane do 31 grudnia 2021 roku.

Choć instytucją przyznającą pożyczkę płynnościową jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, to wieluńscy przedsiębiorcy szczegóły na jej temat mogą poznać przez kontakt z mieszczącym się w Sieradzu regionalnym biurem Ostrowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Stronę internetową stowarzyszenia OCWP można znaleźć pod adresem https://ocwp.org.pl/.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń