Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Największe szkolenie łódzkich Terytorialsów

16 września 2020 | Pozostałe

Na terenie ośrodka poligonowego koło Torunia odbywa się największe pod względem liczby żołnierzy szkolenie poligonowe w historii 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Trwa szkolenie zintegrowane, podstawowe i wyrównawcze żołnierzy 91 batalionu lekkiej piechoty ze Zgierza. Blisko 500 łódzkich Terytorialsów szkoli się i doskonali swoje umiejętności na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Zakończenie ćwiczeń planowane jest na koniec tego tygodnia.

W ostatnich dniach szkolenia odbędzie się sprawdzian umiejętności praktycznych żołnierzy. Dla ochotników, którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe to czas, w którym muszą pokonać swoje słabości. Ćwiczenia są bardzo intensywne i wyczerpujące, wymagają również dobrej sprawności fizycznej.

Wszyscy radzą sobie bardzo dobrze. Zwieńczeniem ich wysiłku będzie uroczysta przysięga wojskowa, którą złożą 19 września w Zgierzu.

– zapewnia ppor. Magdalena Kopacka z 91blp

Szkolenie wyrównawcze i specjalistyczne odbywa się dla żołnierzy, którzy przysięgę wojskową i pierwszy etap szkolenia mają już za sobą.

Żołnierze doskonalą swoje umiejętności zgodnie z etapami szkoleń na jakich się znajdują, w działaniach indywidualnych i zespołowych. W tej chwili na poligonie ćwiczy łącznie blisko 500 żołnierzy ze szkolenia podstawowego, indywidualnego i specjalistycznego.

Żołnierze szkolą się z zakresu posługiwania się bronią strzelecką MSBS GROT, prac minerskich, topografii wojskowej oraz elementów ratownictwa medycznego. Odbywają się szkolenia z łączności i specjalistyczne dla saperów.

Powyższe zajęcia odbywają się przez całą dobę – w nocy żołnierze ćwiczą także prowadzenie pojazdów z użyciem sprzętu noktowizyjnego.

– informuje ppłk Marcin Markiewicz, dowódca 91blp

Pomimo trudnych warunków poligonowych wśród Terytorialsów panuje dobra atmosfera. Równocześnie ośrodek poligonowy w Toruniu jest bardzo dobrze przygotowany do zapewnienia bezpiecznych warunków sanitarnych a wszystkie zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu.

Każdy żołnierz, pełniący terytorialną służbę wojskową, raz w roku zobowiązany jest odbyć 14 – dniowe szkolenie zintegrowane. Ma ono na celu podsumować i uporządkować nabytą wiedzę, którą pozyskał w toku szkolenia na danym etapie.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest poprzez przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT wspierać będzie wojska operacyjne w ich Stałym Rejonie Odpowiedzialności (SRO), jakim w przypadku 9ŁBOT jest województwo łódzkie.

Małgorzata Glińska/9ŁBOT
fot. chor. Robert Zachacz/9ŁBOT

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń