Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Nadleśnictwo Wieluń do 31 sierpnia czeka na prace w konkursie „Zielona Szprycha”

22 sierpnia 2020 | Pozostałe

Do 31 sierpnia można zgłaszać prace w konkursie „Zielona Szprycha” organizowanym przez Nadleśnictwo Wieluń.

Aby wygrać nagrody wystarczy w konkursie twórczo zaprezentować swoją ulubioną turystyczną trasę rowerową biegnącą przez obszary leśne.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie propozycji jednodniowej wycieczki rowerowej prowadzącej przez tereny leśne położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wieluń, promującej walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne ziemi wieluńskiej.

Praca ma m. in. zawierać dokładny opis przebiegu trasy wraz z mapą i wskazaniem miejsc rozpoczęcia i zakończenia, długości trasy, czasu niezbędnego na jej przebycie oraz stopnia trudności z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni. Trasa ma wskazywać miejsca warte zobaczenia pod względem: przyrodniczym, kulturowym lub historycznym, ich opis wraz z fotografiami oraz miejsca wypoczynku.

Praca ma mieć też formę prezentacji multimedialnej na maksymalnie 30 slajdów zapisanej w formie cyfrowej i dostarczonej do siedziby Organizatora bądź przesłaną na adres e-mail: wielun@lodz.lasy.gov.pl

Oceny prac dokona komisja konkursowa, w składzie:
1. przedstawiciel Nadleśnictwa Wieluń,
2. przedstawiciel Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
3. przedstawiciel Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej.

Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone:
I miejsce – 1100 złotych,
II miejsce – 600 złotych,
III miejsce – 400 złotych.

Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem kontaktu telefonicznego w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. Szczegóły i regulamin konkursu można znaleźć na stronie organizatora – tutaj.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń