Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Od dzisiaj w Gminie Wieluń obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów

1 kwietnia 2020 | Pozostałe

Od dzisiaj, 1 kwietnia, w Gminie Wieluń obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Temat wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na sesjach Rady Miejskiej w Wieluniu był w tym roku poruszany kilkukrotnie.

Na pierwszą propozycję zmiany stawek przez Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę nie zgodzili się radni. Burmistrz chciał bowiem podnieść opłaty za odpady segregowane z 10 zł do 15 zł miesięcznie od osoby a za niesegregowane aż do 45 zł od osoby. Dla mieszkańców posiadających przydomowy kompostownik Paweł Okrasa zaproponował obniżkę kwoty w wysokości 1 zł od osoby.

Ostatecznie nowe ceny (Uchwała nr XXIV/384/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 lutego 2020 r. – tutaj) za wywóz odpadów komunalnych w Gminie Wieluń od dzisiaj, 1 kwietnia, obowiązują w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 30 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych.

Upust za posiadanie przydomowego kompostownika wynosi 13,33 % miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczną opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wnosić z dołu bez wezwania, w cyklu kwartalnym, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, tj.:

1. I kwartał – za miesiące: styczeń, luty i marzec – do 31 marca danego roku,
2. II kwartał – za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec – do 30 czerwca danego roku,
3. III kwartał – za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień – do 30 września danego roku,
4. IV kwartał – za miesiące: październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem lub gotówką na indywidualny numer rachunku w PKO BP ul. Barycz 3, 98-300 Wieluń (oddz. Kalisz), wygenerowany i przypisany dla poszczególnych właścicieli. Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby, która złożyła deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz adres z którego odbierane są odpady.

Szczegóły dotyczące gospodarki odpadami można znaleźć na stronie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu ( tutaj ) i Gminy Wieluń ( tutaj ). Harmonogram wywozu odpadów komunalnych można znaleźć na stronie: tutaj.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń