Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Przewodniczący Rady Miejskiej prosi o pomoc dla przedsiębiorców i rezygnację z Dni Wielunia [aktualizacja, odp. burmistrza]

19 marca 2020 | Pozostałe

O tym z jak wielkim zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia mamy do czynienia chyba nie trzeba już nikomu mówić.

Koronawirus coraz bardziej się rozprzestrzenia a nasza wieluńska służba zdrowia, ubrana w dobre chęci niesienia pomocy, potrzebuje wsparcia również w postaci sprzętu i odzieży ochronnej.

Stąd inicjatywa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasza Akulicza aby szukać środków finansowych we wszystkich możliwych miejscach oraz aby w tym roku zrezygnować z pewnych uroczystości w naszym mieście.

Tomasz Akulicz proponuje aby zredukować wydatki na promocję gminy a środki przeznaczyć na walkę z obecnym zagrożeniem.  Przewodniczący szuka też możliwości pomocy dla obywateli oraz przedsiębiorców z terenu naszej gminy, którzy w związku z zaistniałą sytuacją i stanem zagrożenia epidemicznego, zostali pozbawieni przychodów ze swojej działalności. 

Tomasz Akulicz wystosował pismo – propozycję do Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy aby zrezygnować z tegorocznych Dni Wielunia a zdobytymi w ten sposób środkami zabezpieczyć i przygotować gminę do największego od lat dla nas wszystkich zagrożenia. Proponuje zakup respiratora, oraz środków ochrony osobistej dla personelu wieluńskiego szpitala. 

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego, zwracam się do Pana z wnioskiem o pilne dokonanie analiz dotyczących możliwości udzielenia pomocy dla obywateli oraz przedsiębiorców z terenu naszej gminy, którzy ze względu na wprowadzone zarządzenia, zostali pozbawieni przychodów ze swojej działalności.

Wszelkie ułatwienia dedykowane przedsiębiorcom mogą być kluczowe dla przetrwania wielu wieluńskich firm. Należy zaznaczyć, że gmina czerpie swoje dochody dzięki działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców oraz dzięki zatrudnionym w nich mieszkańcom.

Proszę o rozważenie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od nieruchomości przedsiębiorcom zagrożonych skutkami pandemii, oraz innych możliwych do zrealizowania działań.

Jednocześnie proszę o maksymalną redukcję wydatków na promocję gminy (w tym rezygnację z organizacji tegorocznych Dni Wielunia). Środki zaoszczędzone w ten sposób proponuję przeznaczyć na zakup respiratora, oraz środków ochrony osobistej dla personelu wieluńskiego szpitala.

Proszę również o przeanalizowanie budżetu pod kątem wydatków, które nie są konieczne do poniesienia w bieżącym roku. Jeżeli dzięki temu pojawią się środki, powinny one stanowić rezerwę na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, które mogą nastąpić w przyszłości.

Pozostaje z poważaniem
Tomasz Akulicz

Aktualizacja: odpowiedź Burmistrza Pawła Okrasy na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasza Akulicza:

 

Panie Przewodniczący,

na konkretne kroki trzeba jeszcze zaczekać. Po pierwsze, nie wiemy jak długo potrwa kwarantanna. Po drugie, nie wiemy jakie będą konkretne propozycje rządu dotyczące przedsiębiorców. Po trzecie, w obecnej chwili przeprowadzam konsultacje telefoniczne z wieloma przedsiębiorcami jakich działań oczekują i po tych konsultacjach podjęte zastana odpowiednie decyzje.

Tych przedsiębiorców, którzy będą potrzebowali pomocy ze strony gminy, nie zostawimy samych sobie. Przypomnę także, że od kiedy pełnię funkcję burmistrza, nie został podniesiony podatek od nieruchomości i przedsiębiorcy w naszej gminie płacą jedną z najniższych stawek podatku od nieruchomości w Polsce! I najniższy podatek od środków transportu w Polsce!

Po czwarte,  moim zdaniem najbardziej potrzeba przedsiębiorcom nowych zleceń publicznych, stad chcemy przygotować przetargi na budowę hal sportowych i innych inwestycji (budowę mieszkań, być może trzeba będzie wrócić do pomysłu budowy basenu, wykorzystując nowe instrumenty finansowe?), które będą – z jednej strony – kołem ratunkowym, a z drugiej – kołem zamachowym dla naszych przedsiębiorców.

I tutaj bardzo liczę na współpracę i zrozumienie ze strony Rady Miejskiej. Ale tak naprawdę największe instrumenty mają władze centralne, np. w postaci ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne, które pomogą każdemu przedsiębiorcy. Wystarczy sprawdzić jaki koszt w strukturze wydatków firmy stanowi podatek od nieruchomości, a jaki wydatki na ZUS?

Z moich rozmów z przedsiębiorcami wynika, że płatności na rzecz ZUS są w tej chwili ich największą bolączka. W tym obszarze uważam, ze powinien być podjęty przez Radę Miejską apel do rządu o umorzenie płatności składek ZUS od wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do przerwania działalności na skutek epidemii koronawirusa – w formule pracodawca płaci wynagrodzenie dla pracowników, a państwo pokrywa składkę ZUS.

Trzeba też mieć świadomość, że dużo małych firm prowadzi działalność w lokalach wynajmowanych, więc podatek od nieruchomości de facto opłacają właściciele lokali a nie ich najemcy. I taka pomoc może trafić nie do tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

Jeśli chodzi o ograniczenia wydatków na promocję, to radni głosami m.in. przewodniczącego Akulicza ograniczyli na ten rok wydatki o kwotę 90 tys. zł, więc szukanie w tym miejscu jeszcze większych oszczędności wydaje się mocno dyskusyjne. Ale rozważymy tą propozycję, podobnie jak kwestię odwołania lub przełożenia Dni Wielunia. Swoją drogą jestem ciekaw, czy Pan Akulicz nadal podtrzymuje, Że w obecnej sytuacji niezbędna jest budowa w Wieluniu parku linowego?

Po piąte, jeżeli chodzi o zakup sprzętu na rzecz wieluńskiego szpitala, to przypomnę, że organem prowadzącym szpital jest Starostwo Powiatowe w Wieluniu i byłoby niestosowne z naszej strony wchodzenie w kompetencje Zarządu Powiatu w politykę zakupową wieluńskiego szpitala. Przypomnę także, iż wieluński szpital nie jest dedykowany leczeniu chorych na koronawirusa.

Ubolewam również nad tym, że rozmowa na takie tematy odbywa się za pośrednictwem mediów, tym bardziej, że w środę rozmawiałem telefonicznie z panem Przewodniczącym Akuliczem na ten temat i umówiliśmy się na rozmowę dzisiaj późnym popołudniem, by przekazać informacje jakie gmina planuje kroki w tym zakresie. Po to także, by w czasie kryzysu pokazać mieszkańcom wspólne działanie Burmistrza i Rady Miejskiej. Szkoda, że pan Przewodniczący wybrał inny sposób działania.

Z poważaniem,
Paweł Okrasa Burmistrz Wielunia

Jednocześnie  mieszkańcy Wielunia biorą inicjatywę w swoje ręce. Stąd powstała zrzutka dla wieluńskiego szpitala na walkę z koronawirusem. Na 21 marca, godz. 13:37, mieszkańcom udało już się zebrać 6 220 zł. Zrzutka znajduje się na stronie tutaj.

fot. archiwum

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń