Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

OHP poszukuje chętnych do szkoleń w ginących zawodach: wędliniarz i stolarz/kołodziej

3 października 2019 | Pozostałe

Ochotnicze Hufce Pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu prowadzą nabór do projektu Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy – „Ginące zawody na europejskim rynku pracy”.

„Ginące zawody na europejskim rynku pracy” to projekt kształcący zawodowo młodzież z Polski, Litwy i Niemiec i popularyzujący ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy.

W ramach projektu poszukiwani są chętni do kursów w zawodzie „wędliniarz” i „stolarz/kołodziej”, które odbędą się w dniach w dniach 14.10 – 26.10.2019 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy (woj. podlaskie).

Osoby chętne z całego kraju muszą być pełnoletnie w wieku 18-25 lat. Uczestnikom zapewni się transport, wyżywienie i noclegi oraz ubezpieczenie. Osoby, które przyjadą wieczorem w przeddzień rozpoczęcia szkolenia otrzymają kolację i nocleg.

W trakcie szkolenia przewidziany jest instruktaż z zakresu BHP, doradztwo zawodowe 6h i materiały szkoleniowe. Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat poświadczający zdanie egzaminu sprawdzającego na druku MEN oraz dyplom uczestnictwa wystawiony przez KG OHP.

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października br.

Kontakt:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1
tel. (43) 822-59-36

fot. ECKiW OHP w Roskoszy

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń