Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Komornikach odbył się XIII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

21 września 2019 | Kultura

14 września pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Domu Ludowo-Strażackim w Komornikach odbył się XIII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych.

Celem sejmików jest chronienie i przechowywanie dorobku czyli dziedzictwa kulturowego wielu pokoleń.

Celem sejmików jest również upowszechnianie dorobku teatrów wiejskich poprzez promocję wartościowych przedstawień w placówkach i mediach a także inspirowanie wiejskiego teatru do poszukiwania wartościowego repertuaru, podejmowania autorskich prób dramatopisarskich, sięgania po różnorodne formy wypowiedzi scenicznej oraz do umiejętnego korzystania z tradycyjnej kultury ludowej.

Sejmiki mają charakter niekonkursowy ale Komisje Artystyczne mogą przyznawać nagrody za konkretne wartości artystyczne i poznawcze przedstawień.

„Artystyczny wyraz” – zapamiętajmy te słowa, bowiem muszą one nabrać szczególnej aktualności i wagi. W minionym roku obchodziliśmy jubileusz 35-lecia ogólnopolskiego sejmikowania. Z dumą mówiliśmy o społecznym i artystycznym dorobku, o pobudzeniu ruchu teatralnego i więcej – lokalnych społeczności.

Z satysfakcją podawaliśmy liczby: 200 sejmikowych przeglądów, grubo ponad 1700 spektakli, tysiące wiejskich artystów uczestniczących w zespołach. Jako jedyne Sejmiki znalazły się w Krajowym rejestrze dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury. A jednocześnie ze słowami o osiągnięciach współbrzmiały nuty zatroskania.

Coraz bardziej widać – w życiu i na scenie – odchodzenie pokolenia budowniczych świetności minionych dziesięcioleci. Coraz częściej pada pytanie: kto będzie kontynuatorem, kto sprosta wezwaniu do osiągania „artystycznego wyrazu”? Kto przejmie zadanie fundamentalne – tworzenie teatru obrzędowego.

Tak oto od głębokiej przeszłości wracamy do dnia dzisiejszego i do pytań o jutro. Pamięć o przeszłości może umocnić naszą wiarę w sens i pożytek działania. Może pomóc w wyznaczaniu c e l u. Jednak drogę do jego osiągnięcia musimy wytyczyć sami.

– Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej

XIII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych tym razem nie odbył się w Ożarowie lecz w Komornikach. Otworzył go Wójt Gminy Mokrsko Zbigniew Dąbrowski a poprowadził o dużym dorobku twórczym wieluński poeta Maciej Bieszczad. Podczas sejmiku Komisja Artystyczna zapoznała się z przedstawieniami trzech grup. 

Jako pierwszy wystąpił TEATR sPokoleń z widowiskiem „Nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść”. Sztukę „Ślepe uczucie magistra Wyprostka” zaprezentował Teatr Bezdomny im. B. Hrabala w Żarowie. Na zakończenie natomiast wystąpił Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa ze spektaklem „Sacrum” prezentujący się również od strony wokalnej.

Organizatorem sejmiku był Wójt Gminy Mokrsko, w którego imieniu wystąpiła Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku.

fot. GBP w Mokrsku, Paulina Przybyłek

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń