Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Owacje na stojąco dla zespołu „Głosy Aniołów” podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego WUTW

24 maja 2019 | Pozostałe

W dniu 23 maja słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wieluniu zakończyli rok akademicki 2018/2019 WUTW.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury – Elżbietę Kalińską: Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy i dr Iwony Wieczorek – dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego z Łodzi oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. 

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 to także czas podsumowania osiągnięć słuchaczy i czas wyróżnienia osób zaangażowanych w działalność Uniwersytetu. Takie wyróżnienia otrzymały: Danuta Parzyjagła, Ewa Głogowska, Bożena Rabikowska, Anna Szumowicz. Wszystkie panie obdarowano pięknymi storczykami.

Szczególne podziękowania Rada Słuchaczy przekazała dyrekcji Wieluńskiego Domu Kultury za prowadzenie i rozwijanie działalności Uniwersytetu III Wieku. Spotkanie kończące Rok Akademicki 2018/2019 to także czas wyborów nowej Rady Słuchaczy na kolejny rok działalności. Wybory poprzedził wybór Komisji Skrutacyjnej.

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością, oprócz Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy i dr Iwony Wieczorek, koncert ukraińskiego zespołu z Tarnopola – „Głosy Aniołów”.

Podczas koncertu słuchacze usłyszeli m. in. fragmenty oper. Nikt też z obecnych w Wieluńskim Domu Kultury nie zapomni: Ave Maria, Panis Angelicus, Modlitwy Moniuszki, wielu arii operowych, a zwłaszcza Poloneza Ogińskiego oraz pięknego utworu poświęconego matce – Moja matko, ja wiem…

Koncert wywarł olbrzymie wrażenie i tak oczarował publiczność, że podziękowała za niego owacjami na stojąco.

fot. WDK w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń