Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Starostwie Powiatowym ZUS podsumował wdrożenie elektronicznych zwolnień lekarskich oraz wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających

17 maja 2019 | Pozostałe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Starostwie Powiatowym w Wieluniu zorganizował konferencje prasowa n.t. elektronicznych zwolnień lekarskich oraz wypłaty rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Podczas konferencji, Krzysztof Jędrzejewski – Dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi odniósł się do wyników wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich, rodzicielskich świadczeń kompensacyjnych oraz trzynastych emerytur na terenie działania II Oddziału ZUS w Łodzi i województwa.

Od 1 grudnia 2018 r. do końca kwietnia 2019 r., do II Oddziału ZUS w Łodzi i podległych mu jednostek w sumie wpłynęło prawie 224 tys. zwolnień. W tym czasie w całym województwie wpłynęło blisko 740 tys. zwolnień, a w całym kraju – 11,5 mln.

Procent, w jakim wpływały zwolnienia papierowe był znikomy, a przyczyny ich wystawiania w nieprawidłowej formie, na bieżąco wyjaśniane z lekarzami. Obecnie 99,99% zwolnień na terenie województwa wystawianych jest elektronicznie.

W ubiegłym tygodniu do II Oddziału ZUS na 8755 zwolnień elektronicznych wpłynęło tylko jedno zwolnienie papierowe.

– podsumowuje Krzysztof Jędrzejewski – Dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi

Od 1 grudnia wprowadzone zostały jednolite zasady wystawiania zwolnień lekarskich. Papierowe zwolnienia lekarskie zostały wyparte przez zwolnienia elektroniczne jednak wymagało to wielu działań wyprzedzających, m.in. zorganizowania szkoleń dla osób obsługujących zwolnienia.

W ten sposób pracownicy II Oddziału ZUS w Łodzi przeprowadzili: 585 szkoleń wraz z instruktażem dla lekarzy; 32 szkolenia dla asystentów medycznych i 90 szkoleń dla płatników składek i przedstawicieli biur rachunkowych.

Od 1 marca 2019 roku wprowadzone są przez ZUS Rodzicielskie Świadczenia Uzupełniające.

Świadczenie wprowadzone 1 marca 2019 r. przeznaczone jest dla matek, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, osiągnęły wiek emerytalny (60 lat) i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Pod pewnymi warunkami, świadczenie może być przyznane ojcu wychowującemu czwórkę dzieci, tj. wówczas, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła je lub długotrwale zaprzestała ich wychowania, ojciec osiągnął wiek emerytalny (65 lat) i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

– przypomina Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego – Monika Kiełczyńska

Do II Oddziału ZUS w Łodzi w okresie od 1  marca do 30 kwietnia br. wpłynęły 423 wnioski o świadczenie. W tym 419 od kobiet i 4 od mężczyzn. W całym województwie łódzkim przyznanych zostało ponad 1,2 tys. świadczeń uzupełniających, a w całym kraju ponad 44 tys.

Od końca kwietnia wypłacane jest też świadczeniobiorcom Jednorazowe Świadczenie Pieniężne w wysokości 1100 zł brutto, tzw. trzynasta emerytura.

Ponieważ pierwsze terminy wypłaty świadczeń przypadały w dni wolne od pracy, Zakład wcześniej przekazał pieniądze Poczcie, by emeryci otrzymali pieniądze jeszcze przed majówką.

Kolejne wypłaty 13-ej emerytury będą realizowane w maju, wraz z wypłatami podstawowych świadczeń. Emeryci wraz ze swoją zwykłą emeryturą otrzymają 13-kę.

Jeżeli termin wypłaty wypadnie w dzień wolny od pracy, zawsze będziemy tak działać, by pieniądze znalazły się w rękach świadczeniobiorcy przed tym dniem.

Szacujemy, że na terenie działania II Oddziału ZUS w Łodzi jednorazowe świadczenia pieniężne trafią do 170 tys. osób, a w całym województwie do 566 tys.

– informuje Dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi – Krzysztof Jędrzejewski

W konferencji uczestniczylirównież: Starosta Powiatu Wieluńskiego – Marek Kieler, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego – Krzysztof Dziuba, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu – Janusz Atłachowicz.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń