Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

XXIV Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

1 maja 2019 | Pozostałe

Zebranie odbyło się 28 kwietnia w oficynie przy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Zaprosił na nie Zarząd Towarzystwa.

Ze względu na niewielką liczbę obecnych zebranie odbyło się w II terminie. Przewodniczącym zebrania wybrano p. Halinę Gniłkę – prezesa TPMWD w Ożarowie. Powołano też Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną (jedna wspólna w składzie Włodzimierz Kałczak, Waldemar Kluska, Wacław Witkowski).

Podstawową częścią zebrania były sprawozdania z działalności Zarządu TPMWD i Komisji Rewizyjnej za rok 2018. Pierwsze, przedstawiła Halina Gniłka – prezes Zarządu, drugie Bogusława Wiluś – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji członkowie udzielili Zarządowi absolutorium.

Wszyscy uczestnicy zebrania byli usatysfakcjonowani działalnością Zarządu, który mimo skromnych środków finansowych (składki członkowskie od 43 członków, niewielkie darowizny i 1 % podatku na subkoncie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego) zrealizował całkowicie działalność statutową i w nowy rok sprawozdawczy wszedł z niewielką kwotą na koncie.

Część szczególna zebrania to plan działań na rok 2019. Propozycje Zarządu: wycieczka do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, wycieczka szlakiem wieluńskich kościołów drewnianych, wyjazd na koncert do warszawskich Łazienek, połączony z prezentowaną od 26 sierpnia do 8 września wystawą plenerową o Wieluniu przygotowaną przez MZW, kontynuacja wykładów z historii sztuki…

TPMWD w Ożarowie swoim głosem poprze starania związane z przejęciem dawnego kościoła pobernardyńskiego. Informacje o działalności TPMWD w Ożarowie można śledzić na stronie internetowej Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń