Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

29 marca 2019 | Pozostałe

Na walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Wielunia zaprosił Zarząd. Zebranie odbyło się 28 marca w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Z powodu niepełnej liczby członków odbyło się ono w II terminie. Zebranie otworzyła p. Prezes Iwona Podeszwa, a poprowadził je Zenon Kołodziej, jednogłośnie wybrany przewodniczący zebrania.

Po zatwierdzeniu programu zebrania i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła Iwona Podeszwa, z działalności Komisji Rewizyjnej Jadwiga Reczkin. Ostatecznie, Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Wielunia i Komisji Rewizyjnej zostało udzielone absolutorium.

Aby dokonać wyboru nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej powołano trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Z sali padł wniosek by do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej powołać te same osoby, które do tej pory pełniły swoje funkcje.  I tak do pięcioosobowego Zarządu weszli: Iwona Podeszwa, Stanisław Pioruński, Anna Wójcik, Henryka Jabłonowska, Małgorzata Jakubowska; do Komisji Rewizyjnej weszli: Jadwiga Reczkin, Wacław Urbaniak, Tadeusz Sielant.

Na koniec uczestnicy zebrania zostali zapoznani z planem pracy Zarządu na rok 2019. Plan przewiduje kontynuację sprawdzonych działań: promowanie Wielunia przez Sekcję Cyklistów „Relax”, organizowanie spotkań z cyklu „Ludzie i ich pasje”, konkursów historycznych i ściślejszą współpracę z młodzieżą szkolną poprzez tworzenie młodzieżowych kół Towarzystwa Przyjaciół Wielunia.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń