Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego posumowała ostatni rok swojej działalności

4 marca 2019 | Pozostałe

3 marca, w kościele pw. św. Stanisława BM w Wieluniu, Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Mszą Świętą rozpoczęła posumowanie ostatniego roku swojej działalności.

Eucharystię w intencji darczyńców, wolontariuszy i beneficjentów celebrował ks. bp Andrzej Przybylski.

Wspólne uczestnictwo we Mszy Św. celebrowanej pod przewodnictwem ks biskupa Andrzeja Przybylskiego jest naszym podziękowaniem Panu Bogu za opiekę i błogosławieństwo dla naszych działań w Fundacji, a dla darczyńców i wolontariuszy za ich ogromne serca, które wciąż mają otwarte dla każdego człowieka w potrzebie. Jedni i drudzy nie potrzebując za to szczególnego uznania, pomagają, bo uznali, że to zwyczajnie ludzka powinność.

Dziękuję wszystkim ludziom wrażliwym na niedostatek, chorobę, niepełnosprawność, niesprawiedliwość; dziękuję: instytucjom, przedsiębiorcom, osobom prywatnym bo w każdym przypadku to przecież człowiek decydował o udzieleniu wsparcia czy pomocy.

Św. Jan Paweł II uczył nas: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. A kiedy indziej mówił: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był darczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.

– wszystkim ludziom dobrej woli, podczas Mszy św., dziękował Prezes Zarządu Fundacji – Andrzej Chowis

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pomaga wyrównać szansę zdolnym i utalentowanym dzieciom i młodzieży. Dzięki stypendiom pozwala rozwijać talenty, realizować marzenia o zdobywaniu lepszego wykształcenia.

Beneficjenci programów stypendialnych Fundacji uzbrojeni w wiedzę i umiejętności to wielki kapitał zmieniający na lepsze swoją miejscowość, swój region, wreszcie swój kraj  na bardziej nowoczesny i mądrzej urządzony.

Zaraz po Eucharystii odbyło się spotkanie w restauracji „Pod kotwicą” podsumowujące działalność Fundacji, która (jak wspomniał Prezes Andrzej Chowis) od 17 lat stara się być pośrednikiem między tymi, którzy potrzebują pomocy, a tymi, którzy tę pomoc mogą i chcą zaofiarować. Czynić dobro, by wzbogacać grunt naszej małej i wielkiej Ojczyzny, aby nasienie które nań upadnie dobrze owocowało. Bo po owocach jesteśmy poznawani – one stanowią o naszej wartości

Przez te lata działalności na pewno jedno się nie zmienia: jeśli w potrzebie jest człowiek, pomóc mu może tylko drugi człowiek. Dlatego Fundacja stara się, aby tworzyło ją coraz więcej ludzi – partnerów fundacji, dzięki którym może zaspokoić potrzeby wielu spośród dotkniętych niedostatkiem, chorobą i kalectwem.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ma duże osiągnięcia: w ramach Programu Stypendialnego w minionym roku przyznała 63 stypendia i 4 nagrody, łącznie we wszystkich 20. edycjach – 645 stypendia w kwocie 1 mln 344 tys. 468 zł a ze środków własnych w wysokości 751 tys. 270 zł.

Ponadto Fundacja zorganizowała bezpłatną wypożyczalnię sprzętu, z której od 2013r. skorzystało 89 osób, dla 16 osób zorganizowała subkonta na leczenie i rehabilitację oraz subkonta dla 37 organizacji pozarządowych, kościołów i szkół. Wypożyczalnia zostanie wzbogacona jeszcze o nowy sprzęt w postaci: schodołazu, 17 łóżek rehabilitacyjnych, 4 sanitariatów, 1 wózka inwalidzkiego, 10 koncentratorów tlenu, 5 szt. ssaków i 5 inhalatorów.

Obecnie Fundacja prowadzi nabór osób do swojego projektu, który będzie realizowany przez kolejne 2 lata.

Ponadto dzięki pani Grażynie Ryczyńskiej Fundacja otrzymała 19 wózków inwalidzkich z fundacji Rycerze Kolumba z Kanady z przeznaczeniem dla wieluńskiego szpitala, DPS w Skrzynnie i wypożyczalni Fundacji.

Podczas uroczystości były Starosta wieluński a obecny Radny Powiatu Andrzej Stępień oraz Wioletta Mikołajczyk – była Dyrektor Oddziału w Wieluniu RBS w Lututowie otrzymali specjalne podziękowania za ciągłe wspieranie działań Fundacji.

Niezmiennie każdego roku podsumowaniu towarzyszy Zofia Szpikowska wraz ze swymi podopiecznymi. Tym razem dla wszystkich zaśpiewała Maja Ciach a na keyboardzie zagrał Kacper Smugowski, wychowanek Zbigniewa Szpikowskiego.

Nina Pawlaczyk to niezwykle utalentowana wieluńska poetka. Ona również, podczas uroczystości, uprzyjemniła wszystkim czas odczytując kilka swoich znakomitych wierszy.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń