Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Spotkanie z doradcą Ośrodka Wsparcia i Ekonomii Społecznej aby zachęcić do głosowania w Budżecie Obywatelskim

23 października 2018 | Pozostałe

Na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych do wieluńskiego starostwa przyjechała Małgorzata Stępień-Dudek z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus w Łodzi.

Spotkanie z doradcą rozwojowym i kluczowym z Ośrodka Wsparcia i Ekonomii Społecznej miało na celu ukazanie możliwości źródeł dofinansowań dla realizacji najprzeróżniejszych projektów oraz przedstawienie idei Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski jest narzędziem tak zwanej partycypacji społecznej. Partycypacja społeczna w dosłownym tłumaczeniu znaczy współudział, współuczestniczenie obywateli, mieszkańców w tworzeniu życia społecznego w danej miejscowości, w danej społeczności.

Budżet Obywatelski dosłownie to środki finansowe, pieniądze, które są uwalniane przez daną jednostkę samorządu. W mieście może to być BO miasta. Dzisiaj mówimy o BO województwa łódzkiego. Środki te pochodzą od marszałka.

BO realizowany jest jakby w dwóch etapach, pierwszy to złożenie swoich propozycji w postaci projektów dotyczących różnych potrzeb mieszkańców. Projekty następnie przechodziły ocenę formalną, następnie zostały poddane głosowaniu.

Teraz jesteśmy w momencie uczestniczenia w głosowaniu. Polega to na tym, że albo papierowo, albo elektronicznie możemy oddać głos na trzy dowolne projekty. Mamy do wyboru projekty ogólnowojewódzkie bądź regionalne.

Każdy może wejść na stronę i zobaczyć, co jest bliskie jego sercu, czy to jest związane z jego społecznością, czy może z powiatem, czy preferuje też działania szersze, w skali wojewódzkiej, bo też mamy takie projekty i może oddać trzy głosy. Te głosy są punktowane w skali od 3 punktów do 1. Na najbliższy nam projekt w okienku wpisujemy 3 punkty i odpowiednio 2 i 1 punkcie kończąc.

– mówiła Małgorzata Stępień-Dudek z Centrum Opus w Łodzi

W Budżecie Obywatelskim można jeszcze głosować elektronicznie do końca października. Jest kilka projektów dotyczących nie tylko naszego miasta ale i powiatu. Zachęcamy do głosowania na:

1. zadanie nr 467 – „Załęczański OrientPark – system orientacji turystycznej i sportowej w Załęczańskim Parku Krajobrazowym”,

2. zadanie nr 463 – „Zawalcz o swoje życie zanim będzie za późno – badania profilaktyczne USG jamy brzucha i piersi”,

3. zadanie nr 410 – „Hydroterapia dla Wielunia”,

4. zadanie nr 478 – „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu DW486 ul. L. Kaczyńskiego w Wieluniu”,

5. zadanie nr 426 „Aktywne wakacje”.

Dokładniej o wszystkich tych projektach, o tym co to jest Budżet Obywatelski i w jaki sposób głosować, pisaliśmy w artykule tutaj.

 

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń