Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo – informacyjne wieluńskich kombatantów

20 września 2018 | Pozostałe

12 września na zaproszenie Zarządu Koła wieluńscy kombatanci, zrzeszeni w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Wieluniu, spotkali się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej na zebraniu sprawozdawczo – informacyjnym.

Oprócz członków przybyli na nie zaproszeni goście: Starosta Wielunia Andrzej Stępień, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek,  dyrektor ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu Dariusz Kowalczyk, członek Zarządu Okręgu Związku Kombatantów w Sieradzu Henryk Strózik, kierownik warsztatów przy ZS nr 2 im. Jana Długosza Włodzimierz Kamiński oraz Chór Senioralny „Melodia”.

W trakcie zebrania Henryk Szymański, Prezes Koła, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017. W ciągu roku Zarząd odbył 6 zebrań protokołowanych, w tym jedno wyjazdowe, brał udział w uroczystościach organizowanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd miasta oraz Zarząd Okręgowy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (odczytał Prezes) poinformowała o stanie finansowym Koła. Sprawozdanie zakończono podziękowaniami dla wszystkich wspierających działalność Koła. Elementem kończącym zebranie była krótka dyskusja.

Podczas spotkania Chór Senioralny „Melodia” z dyrygentem Janem Sarowskim i akompaniatorem Januszem Kawulą wykonał wiązankę pieśni patriotycznych.

fot. Zofia Białas

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń