Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu zorganizowała konferencję „Za życiem – wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością, szansą na rozwój rodzin”

25 maja 2018 | Pozostałe

23 maja w Starostwie Powiatowym w Wieluniu odbyła się konferencja „Za życiem – wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością, szansą na rozwój rodzin”.

Podczas kilku prelekcji skierowanych do przybyłych lekarzy, specjalistów, nauczycieli oraz rodziców omówiono wsparcie jakie mogą otrzymać dla dzieci niepełnosprawne i ich rodzice począwszy od samego momentu narodzin a także zasady przyznawania dla nich świadczeń rodzinnych.

Dzisiejsza konferencja jest po to aby pokazać integrację różnych instytucji, które działają w ramach programu „Za życiem”. Zaprosiliśmy gości, którzy będą mieli okazję udzielić informacji na temat co dla dzieci niepełnosprawnych, co dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, co dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i gdzie na terenie Wielunia rodzic i jego dziecko może znaleźć pomoc stosowna do tego jakiej oczekuje. 

Istotna kwestia, która została tutaj poruszona to sprawa dostępności do usług medycznych, która jest nam wielokrotnie przez rodziców zgłaszana jako trudna, która jest sprawa priorytetową aby nieść pomoc. Z rzeczy istotnych to oczekujemy jeszcze na bardzo ważne rozporządzenia wykonawcze do ustawy. które zgodnie z tym co zostało opublikowane pozwolą wdrażać pewne kolejne elementy tego programu, a rodzice szczególnie oczekują opieki wytchnieniowej i tego co tak naprawdę spowoduje, że oni pozyskają takie rzetelne wsparcie w ramach tego programu.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych to są osoby, które doświadczają bardzo trudnych sytuacji życiowych. Często ich postawy są związane z tym, że wielokrotnie obserwują brak możliwości umówienia na wizytę dziecka do lekarza, brak szybkiego wsparcia tak aby efekty tej całej pracy były jak najbardziej widoczne. Zawsze należy patrzeć przez pryzmat bardzo trudnych doświadczeń i warto zawsze rodzica przekonać, że współpraca przyniesie pewien określony efekt. Te efekty które rodzice sobie stawiają bardzo często są różne od tego co widzą specjaliści.

Dlatego była tutaj podkreślana umiejętność uważnego słuchania, umiejętność wyciągania wniosków, umiejętność pewnego rodzaju wrażliwości jednej i drugiej strony.

– mówiła dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu – Barbara Puchała

Spotkanie pod patronatem Starosty Wielunia Andrzeja Stępnia zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu. W konferencji uczestniczyli również Wicestarosta Wielunia Marek Kieler, Sekretarz Rady Powiatu Andrzej Chowis i Naczelnik Wydziału Edukacji Zenon Kołodziej.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń