Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego uroczyście podziękował wszystkim darczyńcom i wolontariuszom Fundacji

22 marca 2018 | Pozostałe

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego uroczyście podsumowała rok 2017.

W kościele sióstr bernardynek rozpoczęto uroczystości mszą dziękczynną celebrowaną przez biskupa Andrzej Przybylskiego  a następnie zaproszeni goście udali się na spotkanie wraz z darczyńcami, sponsorami i stypendystami do restauracji „Pod kotwicą” w Wieluniu.

Od 16 lat już staramy się skutecznie pomagać tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Powstała Fundacja realizując cele statutowe szuka wciąż nowych wyzwań na które na bieżąco staramy się reagować i szukać możliwości ich spełnienia.

Przez te lata działalności na pewno jedno się nie zmienia: jeśli w potrzebie jest człowiek – pomóc mu może tylko drugi człowiek. Dlatego staramy się aby naszą Fundację tworzyło coraz więcej ludzi – partnerów Fundacji, dzięki którym można zaspokoić potrzeby wielu spośród dotkniętych niedostatkiem, chorobą czy kalectwem.

Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz podziękuję za ofiarność wszystkim darczyńcom, sponsorom, wolontariuszom, współpracownikom za bezinteresowną i ofiarną prace dla człowieka w potrzebie.

– prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Andrzej Chowis

Podczas prezentacji multimedialnej prezes Fundacji przedstawił jej historię oraz realizowane cele statutowe i programy stypendialne. Od początku łącznie ufundowano 624 stypendia na kwotę 1 mln 309 tys. 768 zł.

Podczas wręczenia podziękowań osobom zaangażowanym w działalność Fundacji wystąpiły muzycznie uzdolnione wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej pod kierownictwem Ireny Siorek: Sandra Stochmiałek, Adrianna Wąsik, Wiktoria Cieślak i Natalia Sułkowska.

Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń