Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

e-składka – ZUS prowadzi serię bezpłatnych szkoleń dla płatników

23 lutego 2018 | Pozostałe

W 2018 roku najważniejsze zmiany w przepisach ubezpieczeniowych przebiegają pod hasłem e-zmian.

Od stycznia w życie weszła tzw. e-składka, a od lipca wejdzie e-ZLA. Ważne zmiany dotyczą też zatrudniania niań.

Od 1 stycznia weszły w życie przepisy dotyczące tzw. e-składki czyli nowego wymiaru rozliczeń składek. Zamiast 3 czy 4 przelewów przy opłacaniu składek na ubezpieczenia, płatnicy wypisują tylko jeden przelew i kierują go na swój własny indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze rachunku ZUS przesyłał płatnikom od października ubiegłego roku.
W styczniu składki za grudzień opłacamy już „po nowemu”. Zmiany dotyczące e-składki pokazane są w  fotogalerii pod artykułem (dopisek redakcji).

– Od 1 lipca 2018 r. jedyną formą wystawiania zwolnień lekarskich będą e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie. Możliwość wystawiania e-ZLA istnieje już od 1 stycznia 2016 r., jednak ostateczna rezygnacja z papierowych druków nastąpi dopiero za pół roku.

Wystawienie e-ZLA trwa krócej niż wypisanie papierowego formularza. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta pozostałe dane zostają automatycznie uzupełnione przez system. Gdy lekarz wystawia e-ZLA, jest ono widoczne w ZUS i u pracodawcy posiadającego Platformę Usług Elektronicznych ZUS, dlatego też przestał obowiązywać przepis dotyczący obniżenia zasiłku chorobowego w przypadku niedostarczenia zwolnienia w terminie 7 dni od jego wystawienia. Jeżeli płatnik nie posiada profilu na PUE ZUS, lekarz drukuje wystawione zwolnienie elektroniczne, które pacjent powinien niezwłocznie przekazać pracodawcy.

Od 1 grudnia 2017 roku ZUS udostępnił lekarzom nowe bezpłatne narzędzie do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Darmowy certyfikat wystawiany jest przez ZUS na wniosek lekarza na 5 lat. Niezbędnym do uzyskania takiego podpisu jest zarejestrowanie na profilu lekarza w PUE ZUS. Tam w zakładce „Certyfikat z ZUS” każdy lekarz posiadający uprawnienia do wystawiania zwolnień, może wystąpić o wystawienie certyfikatu. – Monika Kiełczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego 

Od 1 stycznia zmieniły się też zasady finansowania składek na nianie przez budżet państwa. Od 1 stycznia 2018 r. składki na nianie, budżet państwa pokrywa w 50 procentach minimalnego wynagrodzenia.

 

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń