Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wanda Majtyka laureatką nagrody „Za zasługi dla kultury ludowej”

4 lipca 2021 | Kultura

Podczas gali, w dniu 1 lipca w Zamku Królewskim w Warszawie, zostały wręczone nagrody laureatom 46. Edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Wszyscy laureaci, wśród nich Wanda Majtyka – laureatka nagrody w I kategorii, otrzymali ufundowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego medale im. O. Kolberga, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Podczas gali sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin odczytał list Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego, w którym minister podkreślił znaczenie źródeł naszej kultury oraz znaczenie twórców ludowych o unikalnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców wsi, umiejętnościach artystycznych.

Minister podkreślił w liście, że ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym twórczości ludowej, należy do działań priorytetowych ministerstwa. Następnie laureaci otrzymali nagrody z rąk Jarosława Sellina, które przyznano w siedmiu kategoriach.

W I kategorii, dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego, nagrodę otrzymała Wanda Majtyka z Popowic. Wanda Majtyka to śpiewaczka, reżyser i aktor widowisk teatru wiejskiego, instruktor zespołów w Ożarowie oraz wykonawca plastyki, ozdób z papieru i rekwizytów obrzędowych. Więcej informacji o Wandzie Majtyce można znaleźć na FB Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – tutaj.

Patronem najważniejszej w Polsce Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, a ustanowionej w 1974 r. w Płocku, jest Oskar Kolberg.

Oskar Kolberg to etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii Lud i Obrazy etnograficzne, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej.

Organizatorem i fundatorem przyznawanych wyróżnień jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a realizatorem konkursu, w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Nagrodą honoruje się artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia się nią twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę.

Nagradza się nią również badaczy, animatorów i dokumentalistów kultury tradycyjnej, wszystkich tych którzy wzorem Oskara Kolberga gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

źródło: nagrodakolberg.pl
fot. 2 zdjęcia z wręczenia nagrody M. Dziurowicz-Kaszuba, pozostałe – H. Gniłka

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń