Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Piotr Pawlak wyróżniony przez wojewodę Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

1 lipca 2021 | Kultura

W dniu 1 lipca w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wraz z wojewódzkim konserwatorem zabytków Aleksandrą Stępień przekazali czeki z dofinansowaniem na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Była to również doskonała okazja aby wojewoda wręczył Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz wyróżnienia. Odznaczenie otrzymała Maria Nowakowska prowadząca od lat intensywną działalność polegającą na wszczepianiu zainteresowania zabytkami, ich ochroną oraz historią.

Przez wojewodę łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” został uhonorowany również Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Wieluńskiego, skarbnik Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, członek Towarzystwa Przyjaciół Wielunia i Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu, strażak ochotnik w OSP Skrzynnie i honorowy krwiodawca Piotr Pawlak ze Skrzynna.

Wyróżnienie otrzymał również Piotr Pawlak, który prowadzi bardzo intensywną działalność skierowaną w stronę osób w najróżniejszym wieku, której głównym zadaniem jest na budowanie zainteresowania zabytkami i ich historią.

Od wielu lat popularyzuje on wiedzę o zabytkach naszego województwa poprzez działalność publicystyczną oraz organizację wycieczek i zajęć terenowych dla pasjonatów historii.

Na podkreślenie zasługuje również dbałość Pana Pawlaka o przywrócenie pamięci o wielokulturowym dziedzictwie ziemi wieluńskiej oraz historii najnowszej, np. II wojnie światowej.

– czytamy o Piotrze Pawlaku na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo narodowe stanowi o tożsamości danego państwa. Dlatego istotną kwestią jest jego ochrona, tak aby wartość ta służyła nie tylko obecnie.

Jako Wieluńskie Towarzystwo Naukowe Piotr Pawlak pozyskał z ambasady niemieckiej 4 tys. zł. na oznakowanie linii obrony OKH Stellung b1 na ziemi wieluńskiej przez ustawienie tablic informacyjnych. We wrześniu w miejscowości Siemkowice planowane jest, na wzór pikniku historycznego, uroczyste odsłonięcie tablic z udziałem zaproszonych przedstawicieli ambasady, przedstawicieli poszczególnych samorządów, mediów, grup rekonstrukcji historii i sporej grupy społeczeństwa.

źródło: ŁUW w Łodzi i Piotr Pawlak

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń