Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

25-lecie Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa

21 listopada 2020 | Kultura

Dziecięcy Zespół Obrzędowy powstał w 1995 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Ożarowie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Sieradzu.

W początkach pracy zespołu pomagała kustosz Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Bogusława Wiluś oraz etnograf WDK w Sieradzu Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba.

Kierownikiem i opiekunem zespołu jest Halina Gniłka – dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie. Opiekę artystyczną nad zespołem sprawuje twórczyni ludowa, scenarzystka, reżyserka i aktorka w jednej osobie, pani Wanda Majtyka z Popowic.

Wiedzę swą zespół czerpie również z ministerialnego programu edukacyjnego „Krzesiwo” z zakresu tradycyjnej kultury ludowej, prowadzonego w zespole od 1996 roku przez Regionalny, obecnie Powiatowy, Ośrodek Kultury w Sieradzu.

Dzięki projektowi, udało się zrealizować szeroki wachlarz zajęć m.in. naukę tańca i starych pieśni, rzeźby, wykonywania tradycyjnych ozdób i przedmiotów z plastyki obrzędowej (pisanek, masek kolędników, ubrania dla misia, wieńcy dożynkowych, pająków, odcydzoków i innych).

Członkowie zespołu uczyli się od twórców ludowych prząść na kołowrotku, strugać piscołki, robić pyndzle do bielenia ścian i lepić gliniane ptaszki. Wykorzystując ten naturalny przekaz międzypokoleniowy zrealizowano wiele widowisk, które stały się wydarzeniami artystycznymi w środowisku, w województwie i na ogólnopolskich festiwalach i przeglądach folklorystycznych.

Po raz pierwszy zespół zaprezentował się na VII Przeglądzie Folklorystycznym województwa sieradzkiego w dniach 19-20.04.1996 roku w Lututowie. Zajął I miejsce w kategorii zespołów dziecięcych za widowisko „Na pastwisku”.

Zmieniają się członkowie, są to kolejne pokolenia uczniów szkoły, poszerza się repertuar pieśni, utworów instrumentalnych i widowisk obrzędowych, a zespół niezmiennie od 25 lat odnosi bardzo duże sukcesy na wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach i festiwalach folklorystycznych prezentując tradycyjną kulturę ożarowską.

Najważniejsze osiągnięcia to:

1. Nagroda I stopnia na IV Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Łowiczu – 7-9.06.1996 r.,

2. II miejsce na VIII Przeglądzie Folklorystycznym Województwa Sieradzkiego „Spotkanie pokoleń” w kategorii „Mistrz-Uczeń” – 25.04.1997 r. w Lututowie,

3. III miejsce w V Przeglądzie Bożonarodzeniowym „Od adwentu do zapustów” za widowisko „Przed Godami” 22.01.1997r. w Brzeźniu,

4. III nagroda w kategorii grup widowiskowych na Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim 11-12.10.1997 r.,

5. I nagroda na XV Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukówcu Górnym w dniach 12-14.06.1998 r.,

6. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Tarnogród – na XV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie 16-18.10.1998 r.,

7. I nagroda w VI Międzywojewódzkim Przeglądzie Obrzędów Ludowych w Głuchowie w dniu 7.06.1998 r.,

8. I miejsce dla grupy kolędniczej na VI Spotkaniach Bożonarodzeniowych „Od Bożego Narodzenia do zapustów” 13.12.1998 r. w Brzeźniu,

9. II nagroda dla grupy kolędniczej na XXVII Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej 12.02.1999 r.,

10. I nagroda w Wojewódzkim Festiwalu Folklorystycznym „Tradycje” w Łodzi w dniu 14.06.1999 r.,

11. I nagroda na XVI Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukówcu Górnym w dniach 18-20.06.1999 r.,

12. I miejsce w I Spotkaniach Wielkanocnych „Od Zapustów do Wielkanocy” w Brzeźniu – 09.04.2000 r.,

13. I nagroda w kategorii grup widowiskowych na IX Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim 25-26.11.2000 r.,

14. III miejsce w kategorii zespołów autentycznych w II Wojewódzkim festiwalu „Dziecięca scena folkloru” Wieluń 15.12.2001 r.,

15. II Nagroda w kategorii „Mistrz-uczeń” na XXXV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą dla Feliksa Tomczyka-mistrz i Anity Koźlak -uczeń 06.2001 r.,

16. Nagroda specjalna dla Jagody Majtyki na VII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku w dn. 06-08.07.2002 r.,

17. II miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych na VII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku w dn. 06-08.07.2002 r.,

18. III miejsce w kategorii zespołów obrzędowych na VII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku w dn. 06-08.07.2002 r.,

19. I nagroda na III Wojewódzkim Festiwalu Folklorystycznym „Tradycje” w Sieradzu dla Feliksa Tomczyka i Anity Koźlak w kategorii „Mistrz-Uczeń” listopad 2003 r.,

20. I nagroda na III Wojewódzkim Festiwalu Folklorystycznym „Tradycje” w Sieradzu dla Wandy Majtyki z uczennicami z Ożarowa w kategorii „Mistrz-Uczeń” listopad 2003 r.,

21. Nagroda wicepremiera RP, posła Jarosława Kalinowskiego dla Wandy Majtyki z uczennicami na XXXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą czerwiec 2003 r.,

22. Nagroda dla Wandy Majtyki z uczennicą Jagodą Majtyką na XXXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą czerwiec 2003 r.,

23. I i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Na Pisanki I Palmy Wielkanocne „Wielkanocne pisankowanie” w Skierniewicach 02.04.2004 r.,

24. Nagroda główna w kategorii grup widowiskowych na XII Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim 23.10.2004 r.,

25. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Na Pisanki I Palmy Wielkanocne „Wielkanocne pisankowanie” w Skierniewicach 22.03.2005 r.,

26. III miejsce dla Jagody Majtyki na X Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku 3.07.2005 r.,

27. III miejsce dla Martyny Kramarczyk na X Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku 3.07.2005 r.,

28. III miejsce dla kapeli „Ożarowiacy” na X Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku 3.07.2005 r.,

29. Nagroda dla Wandy Majtyki z uczennicą Jagodą Majtyką na XXXIX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą 26 czerwiec 2005 r.,

30. Wyróżnienie w kategorii grup widowiskowych na XIV Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim 30.09.2006 r.,

31. III miejsce dla Jagody Majtyki w I Regionalnym Przeglądzie Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Siedlisko” w Aleksandrowie Łódzkim 2.06.2007 r.,

32. I miejsce dla Jagody Majtyki na XII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku 07.200 7 r.,

33. Występ grupy kolędniczej na Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych Województwa Łódzkiego „Tacy Patroni zobowiązują” w Proszeniu 7 czerwca 2008 r.,

34. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie 17-19.10.2008 r.,

35. Nagroda na VIII Przeglądzie Obrzędów Bożonarodzeniowych w Brzeźniu 13.12.2008 r.,

36. Główna Nagroda „Drewniany Klepok” oraz Nagroda Specjalna dla najlepszej aktorki festiwalu dla Martyny Kramarczyk – na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” 3.10.2009r. w Baranowie Sandomierskim

37. Nagroda na XXVII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2010 r.,

38. W ramach Festiwalu Teatrów Wiejskich „ZWYKI” Teatru Polskiego w Warszawie na zaproszenie dyrektora Andrzeja Seweryna, swoje talenty w zakresie plastyki obrzędowej prezentowała Pani Wanda Majtyka z Popowic. Wspólnie z Haliną Gniłka uczyły tradycyjnej wieluńskiej wycinanki, ozdób z papieru i techniki wykonywania kwiatów 26 -27 listopada 2011 r.,

39. Wyróżnienie na Jubileuszowym XX Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim – Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa w składzie: Weronika Kubowicz, Weronika Spychała, Oliwia Jachymska, Zuzanna Płuciennik, Ewa Bachorska, Agata Szymańska, Marcelina Lipieta, Jakub Chojka i Wanda Majtyka (autorka scenariusza) 15.10.2013 r.,

40. Nagroda dla Dziecięcego Zespołu Obrzędowego na ;Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2014 r.,

41. I miejsce w 5. Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w ramach Nadwarciańskiego Festiwalu Ludowego w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie w dniach 22-23 kwietnia 2017 r. Zespół w kategorii Mistrz – Uczeń. Zespół został nominowany do udziału w dniach 22-25 czerwca 2017 r. w 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

42. II nagroda w na 51. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą dla Wandy Majtyki z Dziecięcym Zespołem Obrzędowym z Ożarowa 23-25 czerwca 2017 r. w kategorii „Mistrz – Uczeń” Wanda Majtyka wystąpiła z uczennicami: Karoliną Bogdałą, Aleksandrą Ladrą, Wiktorią Słoniną, Klaudią Pawlak i Natalią Kot. Zespół zaprezentował dwie pieśni: „Gaik” – pieśń obrzędową wiosenną i pastorałkę „U zielony dombrowy” z repertuaru Wandy Majtyki,

43. Nagroda Główna Ptok-Klepok za zajęcie I miejsca dla kapeli „Ożarowiacy” w składzie (skrzypce) Aleksandra Ladra lat 14 i (ciachotek) Mateusz Majtyka lat 9 za brawurowe wykonanie polki „Sła dziwecka po drewecka”, owijoka weselnygo i krzyżoka na Jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Edycji Festiwalu „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim 16-17 czerwca 2018 r.,

44. II nagroda Ptok-Klepok dla grupy śpiewaczej w składzie: Natalka Krzak, Karolina Bogdała, Klaudia Pawlak i Natalka Kot za wykonaniem pieśni sierocej „Ani łojca, ani matki” i kołysanki „Lulajze mi, lulaj bracisku malusi” na Jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Edycji Festiwalu „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim 16-17 czerwca 2018 r.,

45. Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury – prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrodę z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pana Marka Mazura odebrały przedstawicielki zespołu Karolina Bogdała, Klaudia Pawlak i Natalia Kot wraz z opiekunką dyrektorem ZSiP w Ożarowie Haliną Gniłką – 16 października 2018 r.,

46. I nagroda dla kapeli „Ożarowiacy” Aleksandra Ladra – skrzypce, Mateusz Majtyka – „ciachotek” w kategorii Mistrz – Uczeń – (mistrzynią była Jagoda Majtyka) na Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Ostrówku 11 maja 2019 r.- nominacja kapeli „Ożarowiacy” na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą,

47. Wyróżnienie dla Grupy Śpiewaczej w kategorii Mistrz – Uczeń – (mistrzynią dla uczennic była Wanda Majtyka) na Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Ostrówku 11 maja 2019 r.,

48. Nagroda Główna Drewniany Klepok za widowisko „Majowe” na Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim 15-16 czerwca 2019 r.,

49. III miejsce dla solistki śpiewaczki Klaudii Pawlak na Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim 15-16 czerwca 2019 r.,

50. II nagroda dla kapeli „Ożarowiacy” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w kategorii Mistrz – Uczeń – (mistrzynią była Jagoda Majtyka) Kapela w składzie: Aleksandra Ladra – skrzypce, Maciej Majchrowski „ciachotek” 27-30.06.2019 r.,

51. Nagranie kołysanki „Uśnij ze mi uśnij” ;w studio nagrań w Częstochowie w ramach udziału w projekcie Powiatowej Biblioteki w Wieluniu i PMDKiS w Wieluniu „Moje korzenie – moja duma”. 25 lipca 2019 r.,

52. Udział w koncercie finałowym projektu Powiatowej Biblioteki w Wieluniu i PMDKiS w Wieluniu „Moje korzenie – moja duma” 10 września 2019 r. w Kino-Teatrze „Syrena” w Wieluniu,

53. Udział w projekcie Powiatowej Biblioteki w Wieluniu „Moje korzenie – moja wielka duma” sierpień 2020 r.,

54. Nagranie clipu w Kocilewie kołysanki „Uśnij ze mi uśnij” w ramach projektu Powiatowej Biblioteki w Wieluniu i PMDKiS w Wieluniu „Moje korzenie – moja wielka duma” wystąpili: Karolina Bogdała, Natalia Kot, Joanna Prażmowska, Kina Dudzik, Sylwia Dudzik, Zuzanna Kotyś, Wiktoria Struzik i Szymon Barcik,

55. Udział w nagraniu filmu „Jak się żyło w WIELUNIU – Skarby Regionów Wieluń” podczas realizacji projektu dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci” wystąpili: Joanna Prażmowska, Kina Dudzik, Sylwia Dudzik, Zuzanna Kotyś, Lena Kałuża i Szymon Barcik.

Obecnie rytm czterech pór roku wyznacza kierunek działań Dziecięcego Zespołu Obrzędowego. Zespół od 25 lat stara się z pietyzmem rekonstruować stare zwyczaje i obrzędy. Dziś, wiejskie nawet dzieci, nie wiedzą, że można piec ziemniaki w ognisku – żarze z „krowięcych placków”, fantazyjnie zagrać na listach młodych zbóż, czy zagrać w „kamyki” lub „klipe”, a szkoda…

Najważniejsze jest jednak nie ilość zdobytych nagród a fakt, że kolejni uczniowie ZSiP w Ożarowie, członkowie zespołu, z dumą mówią o sobie „jestem członkiem Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa – to moje korzenie, moja wielka duma”

źródło: Halina Gniłka
kierownik zespołu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń