Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rok Jana Pawła II – granty na wydarzenia kulturalne

12 września 2020 | Kultura

Łódzki Dom Kultury po raz ósmy ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego.

Tegoroczna edycja związana jest z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II. Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi).

Zgłaszane projekty kulturalne powinny mieć na celu popularyzację sylwetki Świętego Jana Pawła II oraz jego nauk i dokonań, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające realizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 30 września 2020 r., do godz. 16.00. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie www.ldk.lodz.pl.

Malwina Paroń/ŁDK

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń