Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Do jutra termin składania prac w konkursie na cześć Jana Pawła II

14 maja 2020 | Kultura

W dniu 18 maja przypada setna rocznica urodzin Papieża Polaka, Pielgrzyma Tysiąclecia, Jana Pawła II, który zmienił świat i stał się jego największym autorytetem.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu z tej okazji zaprosił do udziału w powiatowym konkursie plastycznym „W 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II”.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (5 – 6 lat), uczniów szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych:

1. przedszkolaki od 5 lat,
2. szkoły podstawowe kl. I –III,
3. szkoły podstawowe kl. IV –VI,
4. szkoły podstawowe kl. VII -VIII,
5. szkoły ponadpodstawowe.

Konkurs ma celu uczczenie pamięci Jana Pawła II, doskonalenie warsztatu twórczego oraz prezentację dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z różnych placówek oświatowych. W związku z epidemią koronawirusa i ograniczonymi możliwościami dostarczenia prac oryginalnych, konkurs będzie przebiegał z wykorzystaniem możliwości elektronicznego przesyłania zdjęcia pracy plastycznej na adres e-mail: mdkwielun@wp.pl.

Prace (wyłącznie indywidualne) mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej w formacie A4, A3. Do każdej pracy muszą być dołączone załączniki. Termin nadsyłania prac to 15 maja 2020 r. Organizatorem konkursu plastycznego jest Starostwo Powiatowe w Wieluniu wraz z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Sportu w Wieluniu.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki w zakładce „konkursy” od 18 maja 2020r. Nagrody zostaną rozesłane pocztą. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, którą można znaleźć tutaj.

źródło: PMDKiS w Wieluniu

Copyright © 2017-2021 Kocham Wieluń