Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Muzeum Ziemi Wieluńskiej ma nową publikację „Wieluń w czasach Piastów i Jagiellonów”

11 kwietnia 2020 | Kultura

Na wieluńskim rynku wydawniczym pojawiła się kolejna pozycja poszerzająca wiedzę na temat historii miasta Wielunia.

Publikacja zatytułowana „Wieluń w czasach Piastów i Jagiellonów” pod redakcją Marka Gogoli i Jana Książka jest wydana przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w ramach Serii Wieluńskiej Biblioteki Regionalnej.

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowych Wieluń 9 czerwca i 1 grudnia 2017, które odbyły się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Konferencja czerwcowa „Wieluń w czasach Piastów” przybliżyła następujące tematy: „Lokacja Wielunia na tle kolonizacji na prawie niemieckim ziem polskich w XIII wieku” (dr hab. Tadeusz Grabarczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego) i „Święty Wojciech – pielgrzym, misjonarz, męczennik” (dr Damian Langner z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi).

W publikacji jest też „Polityka dzielnicowa księcia wielkopolskiego Władysława Odonica” (dr Krzysztof Witkowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą), „Kazimierz Wielki, jako prekursor nowoczesnej ekonomii” (prof. zw. dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego). Sesję, której przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, zakończył komunikat kierownika Działu Archeologii Muzeum Ziemi Wieluńskiej Waldemara Golca poświęcony wykopaliskom prowadzonym w 2016 roku przy baszcie Swawoli w Wieluniu.

Konferencja grudniowa zatytułowana „Wieluń w czasach Jagiellonów odbyła się 1 grudnia”. Przewodniczył jej ks. prof. dr hab. Jan Związek. Podczas konferencji zaprezentowano następujące zagadnienia: „Rządy księcia Władysława Opolczyka w Wieluniu i w ziemi wieluńskiej 1370 -1391” (prof. dr hab. Jerzy Sperka z Uniwersytetu Śląskiego) i „Na drodze ku wielkości. Władysław II Jagiełło i Królestwo Polskie za jego panowania 1386 – 1434” (dr hab. Lidia Korczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Nie zabrakło również zagadnienia „Katarzyna Habsburżanka na wieluńskim zamku w 1566 roku” (dr hab. Tadeusz Grabarczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego) oraz „Szlachta w Wieluniu w okresie jagiellońskim” (prof. dr hab. Tadeusz Nowak, profesor Uniwersytetu Łódzkiego).

Konferencję zakończyło wystąpienie Waldemara Golca z Muzeum Ziemi Wieluńskiej poświęcone unikatowemu w skali ogólnopolskiej przedmiotowi (siodło z pierwszej połowy XV wieku) znalezionemu podczas prac wykopaliskowych w latach 2010 – 2011 pomiędzy ulicami Barycz i Królewską w Wieluniu.

Obydwie konferencje, czytamy we wstępie do publikacji, jak i towarzysząca im wystawa „Średniowieczny Wieluń” przybliżyły zainteresowanym osobom mniej znane wydarzenia z najstarszych dziejów Wielunia oraz związki ważnych postaci tamtej epoki z ziemią wieluńską. Walory publikacji podnosi bogaty materiał ikonograficzny.

W konferencjach uczestniczyli samorządowcy, duchowni, członkowie lokalnych stowarzyszeń, pasjonaci historii oraz uczniowie wieluńskich szkół wraz z wychowawcami. Książkę w cenie 27 zł. można nabyć w wieluńskim muzeum. Zachęcamy do pasjonującej lektury!

Zofia Białas/kultura.wielun.pl
fot. MZW w Wieluniu

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń