Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Muzeum Ziemi Wieluńskiej poddaje konserwacji ze swoich zbiorów historyczne tkaniny

14 grudnia 2019 | Kultura

17 tkanin i przedmiotów znajdujących się w zbiorach Muzeum Ziemi Wieluńskiej zostaje poddanych konserwacji.

Muzeum jest jedyną tego typu instytucją na terenie trzech powiatów.

W grupie muzealiów wyznaczonych do konserwacji znajdują się obiekty świadczące o bogatej polskiej tradycji szlacheckiej, a także martyrologii i walce naszego narodu o niepodległość. Wśród nich są m.in. XVIII-wieczne pasy kontuszowe, czapka rogatywka Hieronima Ciesielskiego – uczestnika Powstania Styczniowego, temblaki do broni białej oraz elementy umundurowania żołnierzy polskich, których losy związane były z Wieluniem.

Przykładem takiego obiektu jest m.in. mundur Jana Chudego z Wielunia, podporucznika 23 Pułku Artylerii Lekkiej, w wojnie obronnej 1939 r. rannego pod Warszawą oraz kurtka mundurowa Zdzisława Męciny, który jako żołnierz 15 Pułku Piechoty „Wilków” walczył we wrześniu 1939 r. pod Wieluniem.

Cennymi obiektami są również elementy umundurowania żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: bluza battle dress wz. P37, która należała do Franciszka Szulczewskiego, żołnierza 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka oraz beret 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Szczególny wymiar w utrwalaniu pamięci polskiej martyrologii, stanowią artefakty z obozów koncentracyjnych – spodnie męskie i strój kobiecy (tzw. pasiaki).

Spodnie nosił więzień KL Auschwitz i KL Buchenwald Stanisław Pohorecki a suknia obozowa przynależała do więźniarki KL Ravensbruck Heleny Panfilowej, nauczycielki z Szynkielowa.

W ramach prac konserwatorskich zostaną podjęte następujące działania:

1. wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed konserwacją,
2. oczyszczenie mechaniczne powierzchni zewnętrznych i warstw wewnętrznych obiektu,
3. demontaż obiektu w zakresie koniecznym do przeprowadzenia prac konserwatorskich,
4. oczyszczenie chemiczne lub w roztworach wodnych z detergentem,
5. przygotowanie materiałów do konserwacji,
6. zabiegi konserwatorskie metodą szycia, ewentualnie klejenia,
7. wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac konserwatorskich,
8. wykonanie nowych pokrowców i pudeł do przechowywania i transportu obiektu.

Po odbiorze muzealiów i nastąpi umieszczenie ich na wystawie czasowej w styczniu 2020 roku. Wniosek o dofinansowanie zadania zatytułowanego „Przywrócić blask. Konserwacja tkanin historycznych ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu” realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło: MZW w Wieluniu

Na zdjęciu jest Beret 3. Dywizji Strzelców Karpackich podczas prac konserwatorskich z lat 40. XX w. o nr inwentarzowym: MZW-AH-625/2.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń