Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Europejskie Dni Dziedzictwa w Wieluniu i Ożarowie

10 września 2019 | Kultura

Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu włączyły się aktywnie w obchody 27 edycji EDD (7-8 września, 14-15 września) przebiegających w Polsce pod hasłem „Polski splot”.

Obydwie placówki mieszczące się w zabytkowych budowlach – siedemnastowieczny dwór szlachecki i siedemnastowieczny budynek poklasztorny sióstr Bernardynek są jak najbardziej predestynowane do tego by obchodzić święto zabytków.

Ogólnopolska inauguracja 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się we Wschowie. Została ona objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ogólnopolskim koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa został Narodowy Instytut Dziedzictwa, patronem medialnym radio RMF FM.

Włączenie się Muzeum Ziemi Wieluńskiej w obchody EDD wynika z faktu, że głównym ich celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego, a to Muzeum Ziemi Wieluńskiej czyni, na co dzień.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej aktywnie włączało się także w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, a to mieści się w haśle „Polski splot” 

Wydarzenia wpisujące się w hasło przewodnie EDD „polski splot” będą przybliżały ich uczestnikom proces kształtowania się granic Polski po 1918 roku, przybliżając sylwetki osób, które angażowały się w proces budowania i utrwalania państwowości.

Temat, przywołujący pojęcie „splotu” nawiązuje do wspólnego wysiłku Polaków związanego z połączeniem kraju z trzech części funkcjonujących wcześniej w ramach oddzielnych organizmów państwowych zaborców.

Jest okazją do pokazania jak powstawało państwo i nowe instytucje po okresie niewoli. Czytany wprost umożliwia organizację wydarzeń nawiązujących do tematu mody polskiej, krawiectwa, rzemiosła, tradycji tkackich, a co za tym idzie zakładów przemysłowych i rzemieślniczych.

Tegoroczny temat EDD wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 i jest okazją dla organizatorów wydarzeń do skupienia uwagi na kwestii tworzenia niepodległego państwa polskiego oraz procesu scalania granic po latach zaborów.

Już 8 września, w sali kominkowej ożarowskiego Dworku (Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie) odbył się koncert Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod kierunkiem Jakuba Jurdzińskiego przy akompaniamencie Zbigniewa Szpikowskiego.

W oficynie (kamienica) przygotowano natomiast prezentację haftowanej repliki obrazu Jana Matejki „Zamoyski pod Byczyną” wykonanej w skali 1:1. Obraz, jak mówili jego twórcy – wolontariusze Fundacji Wspierania Kultury, Sztuki i tradycji Rękodzieła Artystycznego im. Św. Królowej Jadwigi w Częstochowie, spłonął podczas Powstania Warszawskiego.

Obraz był już prezentowany w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, teraz jest w jego oddziale. Przedstawia on bitwę pod Byczyną, która rozegrała się niedaleko Wielunia a walczyli w niej arcyksiążę austriacki Maksymilian III Habsburg, pretendent do tronu polskiego po śmierci Stefana Batorego i armia Rzeczypospolitej dowodzona przez Jana Zamoyskiego, hetmana wielkiego koronnego i stronnika Zygmunta III Wazy. 

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń