Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W bibliotece powiatowej otwarto wystawę o 28 pułku Strzelców Kaniowskich

7 września 2019 | Kultura

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu Fundacja „Słowem Pisane” wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym „Strzelcy Kaniowscy” otwarła historyczną wystawę.

Wystawa została poświęcona 28 pułkowi Strzelców Kaniowskich oraz znaczeniu udziału pułku w kampanii wrześniowej.

Wystawa przywieziona do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu na planszach ukazuje szlak bojowy 28 pułku Strzelców Kaniowskich we wrześniu 1939 roku.

Na wystawie można również zobaczyć umundurowanie żołnierza 31 pułku Strzelców Kaniowskich oraz zapoznać się z książką „Wrześniowe wspomnienia porucznika Zenona Janiaka” wydawnictwa Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”.

28 pułk Strzelców Kaniowskich powstał w lipcu 1919, we Wschodniej Małopolsce i na Wołyniu, w wyniku połączenia  13 pułku strzelców polskich z 28 pułkiem piechoty „Dzieci Łodzi”. Nazwa pułku została przyznana rozkazem nr 88 Naczelnego Wodza z dnia 26 sierpnia 1919. […]

W roku 2019 mija 80 lat od tragicznych wydarzeń Września 1939 r., kiedy to świeżo odzyskana przez Polskę niepodległość została znów zagrożona. W dniu 23 sierpnia 1939 r. sąsiadujące z nami państwa: Niemcy i ZSRR, podpisały pakt w sprawie rozbioru Polski.

Pakt przeszedł do historii jako Pakt Ribbentrop – Mołotow albo Hitler- Stalin. Agresja wojskowa od zachodu w dniu 1 września, a od wschodu w dniu 17 września była następstwem tego paktu.

Obszar dzisiejszego województwa łódzkiego znajdował się na zachodnich rubieżach ówczesnej Polski. Rzeka Warta stanowiła główną linię obrony od zachodu. Zadanie jej obrony powierzono Armii „Łódź” pod dowództwem gen. dyw. Juliusza Rómmla. 

Armia „Łódź” w pierwszych dniach września 1939 r. przyjęła na siebie najbardziej gwałtowny napór wojsk niemieckich. Dowództwo niemieckie planowało, bowiem zająć jak najwcześniej dwa główne miasta Polski: leżącą wówczas blisko granicy Łódź i stolicę kraju – Warszawę.

Na prawym skraju Armii „Łódź” dostępu w głąb kraju broniła 10 Dywizja Piechoty (DP) pod dowództwem gen. bryg. Franciszka Dindorfa-Ankowicza, w której skład wchodziły: 28 pułk Strzelców Kaniowskich (28 pSK) z Łodzi, dowodzony przez ppłk. Wincentego Kurka, 30 pułk Strzelców Kaniowskich z Warszawy pod dowództwem ppłk. Włodzimierza Szmyda, 3 I pułk Strzelców Kaniowskich z Sieradza dowodzony przez ppłk. Wincentego Wnuka, 10 pułk artylerii lekkiej (pal) z Łodzi dowodzony przez ppłk. Józefa Kosarka oraz jednostki dyspozycyjne: bataliony obrony narodowej „Wieluń I”, „Wieluń II”, „Kępno” i „Ostrzeszów”, I pułk kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza ppłk. Feliksa Kopcia, 4 batalion strzelców dowodzony przez mjr. Wincentego Mischke oraz 91 i 92 kompania czołgów rozpoznawczych. 10 DP broniła kraju w oparciu o linię rzeki Warty na odcinku blisko 29 km, od miejscowości Glinno na północy po Pstrokoń na południu.

– źródło: Maciej Milak, Szlakiem Strzelców Kaniowskich 1939, ARW Prof-Art. Sieradz

Podczas otwarcia wystawy 2 września w bibliotece członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy” prezentowali umundurowanie strzelców.

Podczas wydarzenia można było także bezpłatnie otrzymać zestaw pocztówek przygotowanych dla uczczenia poległych polskich żołnierzy, w kampanii wrześniowej 1939 roku, na naszych terenach. Pomysłodawcą i inicjatorem wystawy jest Grzegorz Nowak.

Wystawę można oglądać do 18 października br. Wystawa wpisuje się w obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń