Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Sukcesy zespołów folklorystycznych z ziemi wieluńskiej w Baranowie Sandomierskim

13 czerwca 2019 | Kultura

W dniach 8 i 9 czerwca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim zorganizował XXVI Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze”.

MGOK, główny organizator festiwalu, już wiosną ogłosił nabór do tegorocznej 26 edycji. Tak jak w ubiegłym roku festiwal został podzielony na sześć  kategorii: zespoły taneczne, kapele, instrumentaliści, śpiewacy soliści, grupy śpiewacze, zespoły obrzędowe.

Każdy z uczestników prezentować miał program zgodny z tradycją własnego regionu, w odpowiednim dla swojego pochodzenia stroju a repertuar musiał być ponadto dostosowany do wieku występującego dziecka. W festiwalu wzięło udział prawie 350 osób, artystów wraz z opiekunami, z całej Polski.

Festiwal, którego celem było m.in. rozwijanie i umocnienie tożsamości narodowej ściśle związanej z lokalnym regionalizmem, integracja młodych animatorów kultury, rozbudzenie zainteresowania folklorem poprzez tworzenie przyjacielskich więzi pomiędzy uczestnikami festiwalu, pochodzącymi z różnych regionów Polski, przyniósł uczestnikom z ziemi wieluńskiej kilka sukcesów.

W kategorii zespołów obrzędowych 2 równorzędne I nagrody, po 600 zł każda oraz 2 duże drewniane klepoki, przyznano Dziecięcemu Zespołowi Śpiewaczo – Obrzędowemu z Ożarowa za wykonanie widowiska „Majowe” w reżyserii Wandy Majtyki i opiekuna zespołu Haliny Gniłki oraz Grupie Obrzędowej zespołu „Tatry” z Ratułowa.

W kategorii grup śpiewaczych 2 równorzędne II nagrody, po 300 zł każda oraz małe drewniane klepoki, otrzymał Wokalny Zespół Ludowy z PMDKiS z Wielunia przygotowany przez Jagodę Majtykę i zespół „Mali Lubatowianie” z Lubatowa a III nagrodę i 250 zł Dziecięcy Zespół Ludowy „Dębina” z Osjakowa pod okiem Tomasza Majtyki ex aequo z Małe Rożnowioki z Rożnowa i Grupą „Ani mali ani duzi” z Krężnicy Jarej.

W kategorii solistów śpiewaków III nagrodę, w wys. 100zł, otrzymała Klaudia Pawlak z Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa.

Wyjątkowość tego festiwalu polega na tym, że jest niezwykle różnorodny, a do tego przeznaczony dla dzieci i wszystko jest tu o dzieciach. Prezentowane są dawne zabawy i gry, obrzędy, kołysanki, pieśni sieroce i pasterskie, tańce, melodie i instrumenty.

Dzisiaj już nieco zapomniane, mniej znane, a u nas można je poznać, odkryć na nowo.

– mówi Renata Domka, dyrektor MGOK-u w Baranowie Sandomierskim

Członkowie Jury podkreślają wysoki poziom zaprezentowanych programów podczas tegorocznego festiwalu. Można było zauważyć wielkie zaangażowanie i pracę, jaką włożyli wszyscy wykonawcy w przygotowanie swoich prezentacji.

Organizatorami festiwalu byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim i Zespół Obrzędowy Lasowiaczki przy wsparciu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiatu Tarnobrzeskiego i Gminy Baranów Sandomierski.

fot. Marek Pokutecki/organizatorzy i SP w Ożarowie

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń