Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W „domku harcerza” odbył się casting do udziału w projekcie grantowym „Nasze korzenie – nasza duma”

27 maja 2019 | Kultura

W Powiatowy Młodzieżowy Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbył się casting dla wokalistów do udziału w projekcie kulturalnym „Nasze korzenie – nasza duma”.

Jury w składzie: Zofia Szpikowska, Jagoda Majtyka, Aleksandra Lach wyłoniło czternastu uczestników.

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl warsztatów ukazujących bogactwo źródeł kultury wieluńskiej, stanowiącej podstawę budowania lokalnej tożsamości. Projekt skierowany jest do dwóch grup uczestników, które dzięki wspólnej pracy podczas realizacji działań będą miały możliwość integracji.

Pierwszą grupę stanowią członkowie zespołów ludowych od lat aktywnie działających na terenie powiatu wieluńskiego, którzy zdeklarowali chęć udziału w projekcie. Będą oni opracowywać wskazany im przez Organizatora utwór pod okiem koordynatora etnograficznego. Druga grupa uczestników projektu to młode, uzdolnione wokalnie osoby, wyłonione do udziału w przedsięwzięciu w drodze castingu.

Młodzież będzie przygotowywała inspiracje jazzowe tych samych 13 pieśni. Podejmą oni współpracę z zawodowymi muzykami w celu twórczego i niekonwencjonalnego opracowania rodzimych pieśni ludowych. Poprzez zestawienie ze sobą dwóch nurtów: tradycji i nowoczesności, ukazane zostanie piękno sztuki ludowej w jej autentycznej formie.

– Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu

Projekt, oprócz działań warsztatowych, przewiduje również wyjazdy do studia nagrań dla jego uczestników, czego efektem ma być zarejestrowany roboczy materiał muzyczny, który w przyszłości może być wydany na płycie CD. Jest to jedno z głównych założenie przedsięwzięcia – dokumentacja wieloletniego dorobku ludowych zespołów powiatu wieluńskiego.

Efektem finalnym będzie koncert, w którym wystąpią wszyscy uczestnicy projektu z towarzyszeniem działającego przy PMDKiS dziecięco-młodzieżowego chóru oraz profesjonalnych muzyków z zespołu RORAT TRIO, na którym będzie można usłyszeć ludowe pieśni wieluńskie w wykonaniach oryginalnych oraz jazzowe inspiracje tychże utworów.

O szczegółach projektu pisaliśmy tutaj.

źródło: PMDKiS  i PBP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń