Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się promocja najnowszej książki prof. Tadeusza Olejnika

11 marca 2019 | Kultura

Spotkanie w muzeum, promujące najnowszą książkę prof. Tadeusza Olejnika „Historia – moja miłość” z podtytułem „Zbiór artykułów naukowych Stanisława Tadeusza Olejnika”, rozpoczął Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Redaktor Wieluńskiej Biblioteki Regionalnej.

Promocja zgromadziła wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, przedstawiciele władz samorządowych, m. in. Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa i Starosta Marek Kieler, rodzina profesora, liczne grono przyjaciół z Wielunia i prawie całej Polski.

Tytuł książki „Historia – moja miłość” w zestawieniu z Klio – muzą historii, mówi o emocjonalnym podejściu profesora do uprawianego zawodu historyka regionalisty i pasji utrwalania wszystkiego, co dotyczy ziemi wieluńskiej i miasta Wielunia.

Profesor przez okres ponad 50 lat pracy naukowo – badawczej opublikował wiele prac zwartych i bardzo wiele artykułów opublikowanych w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich. Publikował także w Niemczech i Finlandii.  Niezależnie od podejmowanego tematu wykazywał się zawsze dociekliwością i rzetelnością.

Dziś Profesor Tadeusz Olejnik jest niekwestionowanym autorytetem historycznym w całej Polsce, nie tylko w Polsce środkowej (prof. Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego– Filia w Piotrkowie Trybunalskim), muzealnikiem (zorganizował MZW od podstaw, powołał Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie dziś Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej), inicjatorem i założycielem Towarzystwa Przyjaciół Wielunia i Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego (obydwa działają do dziś).

W publikacji, w części zasadniczej, znalazły się 33 wybrane artykuły pogrupowane w blokach tematycznych: „Vieluniana”, „Z dziejów polskiego pożarnictwa” i „W kręgu regionalizmu”. W dalszej części publikacji znalazła się bibliografia prac profesora za lata 1960 – 2018 uwzględniająca 49 publikacji zwartych, 300 artykułów i indeks nazwisk.

Spotkanie muzycznie uświetnili  panowie Kokocińscy, ojciec i syn, prywatnie przyjaciele profesora. Wykonane przez nich utwory: „Ku czci, ku pamięci” i „Ave Maryja” J.S. Bacha wzruszyły nie tylko bohatera spotkania, ale także wszystkich obecnych.

Książkę prof. Tadeusza Olejnika „Historia – moja miłość”, która ukazała się w ramach Wieluńskiej Biblioteki Regionalnej serii wydawniczej Muzeum Ziemi Wieluńskiej można nabyć w wieluńskim muzeum.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń