Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieczór promocyjny autorki tomiku „Muśnięte Bursztynem” Eleonory Grondowej

24 stycznia 2019 | Kultura

Eleonora Grondowa to poetka zakochana w swojej „Małej Ojczyźnie” –  nadwarciańskiej wsi Konopnica, wsi „muśniętej bursztynem” pisząca o niej w swoich wierszach. 

Poetka jest członkinią Towarzystwa Przyjaciół Konopnicy, członkinią zespołu regionalnego „Nadwarcianki”, uhonorowaną za promocję swojej wsi i ziemi wieluńskiej w 2014 roku Medalem „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”, a za promocję i tworzenie kultury polskiej Medalem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Ukochanej Konopnicy poświęciła już cztery tomiki poezji: Warto żyć nad Wartą (2012), Piórem i sercem pisane (2014), O czym szumią nadwarciańskie drzewa (2015) i ostatni Muśnięte Bursztynem (2018), którego promocja odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Konopnicy 20 stycznia 2019 r.

W słowie Od autorki do tomiku Muśnięte Bursztynem czytamy: „Dlaczego tylko muśnięte i co muśnięte?… Przede wszystkim moje miejsce, w którym żyję, a i moje myśli, które często zagłębiają się w przeszłość. W Konopnicy bursztynu nie ma, ale jest to bardzo mocno udokumentowane przez badania archeologiczne, że przez Konopnicę przebiegało jedno z odgałęzień szlaku bursztynowego.

Wiodło ono wzdłuż górnego biegu Warty, a punktem wyjścia owego szlaku była Akwileja nad Adriatykiem. Nie ma, więc wątpliwości, że przed wiekami kupcy z Cesarstwa Rzymskiego, wyprawiając się po bursztyn nad Morze Bałtyckie, wędrowali przez tereny nadwarciańskiej Konopnicy (…)”

Uzupełnieniem promocji był występ młodzieży z Gminnego Centrum Kultury w Konopnicy, która swoimi piosenkami, przygotowanymi wspólnie z Zofią Szpikowską, wprowadziła w spotkanie klimatyczny nastrój. Nastrój ten dodatkowo spotęgowała swoją gawędą (autentyczna gwara) o dawnych czasach i zwyczajach ziemi wieluńskiej, Jędrzejowa z Siemkowic, znana gawędziarka ludowa.

Spotkanie zakończyły podziękowania dla Autorki, a składali je: Marek Kieler – Starosta Wieluński, Andrzej Chowis – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Grzegorz Turalczyk – Wójt Gminy Konopnica, Andrzej Kałuda – Przewodniczący Rady Gminy w Konopnicy, przyjaciele i rodzina. Wieczór promocyjny zorganizowało Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy.

Zofia Białas – kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń