Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Praszce odbyło się IV Sympozjum Regionalistów

29 listopada 2018 | Kultura

W dniu 24 listopada Muzeum w Praszce i Wieluńskie Towarzystwo Naukowe zorganizowały otwarte wydarzenie branżowe – IV Sympozjum Regionalistów w Praszce. 

W Sympozjum wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, muzealnicy i archiwiści z Opola i Katowic, muzealnicy z Praszki z dyrektorem Zbigniewem Szczerbikiem, przedstawiciele Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego z prezesem Zdzisławem Włodarczykiem a także działacze stowarzyszeń m.in. ze Zduńskiej Woli.

Na Sympozjum zaprezentowano 11 referatów o historii regionu, które uzupełniły wiedzę ogólną z zakresu historii i tradycji kultury. Każda taka konferencja kończy się wydaniem publikacji „Blisko i daleko” zawierającej przedstawione referaty ukazujące interesujące inicjatywy regionalistów.  

W tym roku ukazała się publikacja za rok 2017 zawierająca wystąpienia uczestników obrad III Sympozjum z 2017 roku. Na zakończenie konferencji przedstawili ją redaktorzy: dyrektor Muzeum w Praszce dr Zbigniew Szczerbik i prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Włodarczyk.

Sympozjum od czterech lat wpisuje się w cykl wydarzeń kulturalnych regionu. Jego organizacja wynika z działalności statutowej obydwu placówek, w której znaczące miejsce zajmuje zapis o prowadzeniu badań nad przeszłością i tradycją kulturową ziemi wieluńskiej.

fot. Zofia Białas

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń