Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Obyczaje wielkanocne i benefis Wandy Majtyki w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

12 marca 2018 | Kultura

11 marca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się benefis twórczyni ludowej Wandy Majtyki, na który przybyli przedstawiciele władz samorządowych.

W uroczystości uczestniczyli: Wicestarosta Marek Kieler, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, Radna Powiatu Grażyna Ryczyńska, Wójt Gminy Mokrsko Tomasz Kącki, Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak dyrektorzy placówek kulturalnych, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie a także członkowie Zespołu Śpiewaczego, Zespołu Dziecięcego, rodzina i przyjaciele.

Pani Wanda Majtyka to reżyser 15 inscenizacji, m.in.: „Wieczoru panieńskiego”, „Wieczornicy w poście”, „Romansów dworskich” i „Wigilii”. Pani Wanda współpracowała ponad 20 lat z Zespołem Śpiewaczo – Obrzędowym z Ożarowa, który na okoliczność uroczystości przygotował inscenizację „Ożarowskie zwyczaje wielkanocne” będącą swego rodzaju podziękowaniem za wieloletnią współpracę z artystką.

Po przedstawieniu kierownik Działu Etnograficznego Muzeum Ziemi Wieluńskiej Tomasz Spychała wygłosił laudację na cześć artystki a następnie pani Wanda za długoletnią pracę na rzecz krzewienia kultury ludowej otrzymała kwiaty, życzenia i okolicznościowe upominki.

fot. Zofia Białas

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń