Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zmiana taryf, cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

4 stycznia 2024 | Komunikaty

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu informuje o zmianie taryf, cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Nowe taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Wieluń obowiązują od dnia 03.01.2024 r.

źródło: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń