Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluńskie Miejskie Punkty Zbiórki Elektroodpadów

31 grudnia 2023 | Komunikaty

Na mapie Wielunia pojawiły się nowe punkty zbiórki elektroodpadów.

Jak informuje Gmina Wieluń pojemniki z widocznymi instrukcjami zamontowane zostały w 5 lokalizacjach: przy ulicach Wodnej, Głębokiej, Zielonej, Sadowej oraz w sąsiedztwie Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – przy skateparku.

W pojemnikach można umieszczać następujące rodzaje odpadów: baterie, żarówki, żarówki energooszczędne, płyty CD i DVD, telefony komórkowe, ładowarki, drobną elektronikę, zużyte tonery. Wszelkie zgromadzone w punktach elektroodpady zostaną przekazane do utylizacji w sposób gwarantujący ochronę środowiska naturalnego.

Lokalizacja punktów zależna była od ciągów komunikacyjnych oraz możliwości swobodnego odbioru elektroodpadów. Punkty powstały w związku z realizacją zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”.

źródło: Urząd Miejski w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń