Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Fajerwerki a bezpieczeństwo. Policja apeluje

28 grudnia 2023 | Komunikaty

W związku ze zbliżającym się Sylwestrem wieluńska policja przypomina zasady bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc – Sylwester. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

Jak co roku, przypominamy o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas używania różnego rodzaju fajerwerków. Należy pamiętać, że nieumiejętne posługiwanie się nimi może spowodować zagrożenie dla użytkowników oraz osób postronnych.

Apelujemy, aby kupować środki pirotechniczne jedynie w sprawdzonych sklepach. Radzimy również, aby przy korzystaniu z petard i fajerwerków zachować szczególną ostrożność oraz zwrócić uwagę na dzieci, które nie powinny bawić się fajerwerkami.

Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego roku i początek nowego był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.

– podkreśla oficer prasowy KPP w Wieluniu asp. sztab. Katarzyna Grela

Pamiętajmy:

 • Ograniczenia w używaniu fajerwerków wynikają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego;
 • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
 • Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;
 • Dzieci nie powinny same odpalać fajerwerków i powinny być pod stałą opieką dorosłych w tym czasie. To na rodzicach i opiekunach ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych;
 • Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na ich opakowaniach.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

 • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;
 • Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;
 • Podana jest nazwa producenta wraz z jego danymi adresowymi;
 • Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;
 • Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);
 • Dołączona instrukcja obsługi jest w języku polskim i zawiera ona co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

 • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;
 • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
 • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne;
 • Nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych ale także na przykład na balkonach, tarasach czy w oknach oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar – nigdy nie wiemy dokładnie, w jakim kierunku polecą. Mogą stać się przyczyną pożaru lub wyrządzić komuś krzywdę;
 • Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;
 • Będąc pod wpływem alkoholu oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;
 • Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;
 • Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;
 • Posprzątajmy pozostałe po fajerwerkach i petardach śmieci, tak aby pozostawić miejsca w których je odpalaliśmy takie jakimi je zastaliśmy;
 • Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze korzystając z numeru alarmowego 112.

źródło: KPP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń