Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zdrowie: Krajowa Sieć Kardiologiczna w Łódzkiem

14 lutego 2023 | Komunikaty

Pilotaż sieci kardiologicznej trwa już od roku. Jako pierwsze województwo testuje go Mazowsze. Dotychczas do programu zakwalifikowało się ponad 2,6 tys. osób.

Program pilotażowy został rozszerzony o kolejne województwa i będzie dostępny dla chorych z: Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Śląskiego oraz Małopolskiego. Oznacza to łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalisty oraz profesjonalnej terapii dla kolejnych blisko 160 tys. osób do końca 2024 r.

Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i leczenia w ramach Sieci Kardiologicznej dokonuje lekarz w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradni kardiologicznej, oddziale o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych, który ma podpisane Porozumienie o współpracy. Następnie przeprowadzana jest kwalifikacja do programu przez lekarza specjalistę we współpracującej przychodni kardiologicznej.

Warunkiem zgłoszenia pacjenta jest wstępne rozpoznanie jednej z 4 jednostek chorobowych:

  • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne.
  • Niewydolność serca.
  • Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia.
  • Wady serca zastawkowe.

Zgłoszenia może dokonać lekarz ze współpracującej w ramach Sieci placówki.

Po zgłoszeniu pacjenta do programu, przeprowadzana jest kwalifikacja w poradni kardiologicznej. Pierwsza wizyta u kardiologa, co do zasady, powinna być zrealizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu. Poza wstępnym rozpoznaniem wymaganym do kwalifikacji pacjenta, przy określonych jednostkach chorobowych wymagane jest spełnianie określonych parametrów medycznych.

Waldemar Kraska – wiceminister zdrowia uczestniczył w spotkaniu z placówkami medycznymi w Łodzi.

Schorzenia kardiologiczne wysunęły się na 1 miejsce zgonów w Polsce. Dostęp do kardiologa nie wszędzie jest jednakowy. Nie wszędzie dostatecznie krótki. Włączamy aktywnie lekarzy POZ, bo to ważne, by opiekowali się tym chorymi ze schorzeniami kardiologicznym.

POZ ma tu duże znaczenie, a kardiolodzy z poradni i szpitali uczestniczą w terapii, gdy jest konieczna pogłębiona diagnostyka i leczenie. Na Mazowszu w ramach pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej chorzy zakwalifikowani mieli w ciągu 3 tygodni pierwszy kontakt z kardiologiem.

– powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Prof. Tomasz Hryniewiecki Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii.

Krajowa Sieć Kardiologiczna jest częścią Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Głównym założeniem jest szybka diagnostyka, bo wówczas efekty są lepsze. To kompletne narzędzie dla lekarzy POZ. Opracowaliśmy też ścieżki pacjenta.

Są konsultacje lekarzy w ramach heart team, telemedycyna, koordynator, który zaopiekuje się każdym chorym oraz infolinia dla pacjentów. Wszystko po to, by pacjent był pod dobrze zaplanowaną i podzieloną opieką.

– mówił prof. Tomasz Hryniewiecki 

Podczas spotkania nie zabrakło także Artura Olsińskiego – dyrektora ŁOW NFZ.

Cieszymy się, że w naszym województwie rozpoczyna się pilotaż Krajowej Sieci Kardiologiczna. W Łódzkiem w zeszłym roku wydaliśmy 250 mln zł na leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia.

Hospitalizowano 60 tys. chorych. Wielu z tych pobytów w szpitalu można było uniknąć. Konieczna jest profilaktyka i takie rozwiązania jak Krajowa Sieć Kardiologiczna.

W Łódzkiem to 6 szpitali, wskazanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, które zapewnią dostęp do diagnostyki i skoordynowanego leczenia chorym z całego regionu.

– powiedział Artur Olsiński dyrektor ŁOW NFZ

PO CO PILOTAŻ?

Celem realizacji programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie siedmiu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiotów, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne.

Efektem pilotażu ma być także lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych. Dla podmiotów uczestniczących w programie pilotażowym przewidziane są benefity za zwiększone obowiązki wynikające z udziału w programie, na temat których więcej informacji znajduje się poniżej.

Program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poradni kardiologicznych oraz hipertensjologicznych (AOS) jak i SZPITALI posiadających oddziały kardiologiczne lub chorób wewnętrznych.

PILOTAŻ W ŁÓDZKIEM

W Łódzkiem do pilotażu wskazane zostały przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia szpitale w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Zgierzu. Na poziomie I planuje się włączyć do pilotażu kilkadziesiąt poradni POZ i kardiologicznych w całym regionie.

Ośrodkiem Koordynującym w Łódzkiem będzie CSK UM w Łodzi. Ten ośrodek koordynuje pilotaż w regionie, kwalifikuje chorych i pomaga w wyborze ośrodka, który będzie sprawował opiekę; prowadzi diagnostykę oraz leczenie, a także nadzoruje pracę koordynatorów, zapewnia ośrodkom poziomu I i II korzystanie z porad i konsultacji.

KORZYŚCI DLA PACJENTA

  • Diagnostyka i leczenie zgodne z wytycznymi przygotowanymi przez grono ekspertów kardiologów specjalnie na potrzeby Programu pilotażowego.
  • Opieka stała dedykowana osoba, która dba o każdy krok pacjenta w Sieci.
  • Średni czas rozpoczęcia diagnostyki to 30 dni.
  • Pacjent w ramach programu może zostać skierowany na hospitalizację. Dzięki współpracy Koordynatorów leczenia z różnych Ośrodków, pacjentowi proponowane jest miejsce i termin hospitalizacji. Możliwość przeprowadzania diagnostyki i leczenie w poradniach przyszpitalnych, zmniejsza i ogranicza ilość hospitalizacji. W celu bezpieczeństwa i ograniczenia stresu pacjentowi, wiele badań wykonywanych jest w warunkach ambulatoryjnych, ew. w ramach pobytów jednodniowych

oprac. Anna Leder na podst. materiałów IKARD

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń