Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Od 1 października zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych

8 października 2022 | Komunikaty

Urząd Miejski w Wieluniu informuje, że od 1 października 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Wieluń.

20 zł miesięcznie od osoby to opłata obowiązująca za wywóz odpadów segregowanych. Natomiast w przypadku stwierdzenia przez Urząd braku segregacji, kwota miesięcznej opłaty od osoby zostanie podwojona. Urząd przypomina, że segregacja odpadów jest obowiązkowa!

Możliwe jest także uzyskanie upustu za posiadanie przydomowego kompostownika w kwocie 20% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także uzyskania zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w wysokości 25%.

Miesięczną opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy uiszczać w systemie kwartalnym, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe:

  • I kwartał – miesiące: styczeń, luty i marzec – opłata do 31 marca,
  • II kwartał – za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec – opłata do 30 czerwca,
  • III kwartał – za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień – opłata do 30 września,
  • IV kwartał – za miesiące: październik, listopad i grudzień – opłata do 31 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem lub gotówką na indywidualny numer rachunku w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń, wygenerowany i przypisany dla poszczególnych właścicieli.

Na dokumencie wpłaty należy podać dane osoby, która złożyła deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz adres, z którego odbierane są odpady. Formularze do pobrania znajdują się na stronie: https://www.bip.um.wielun.pl/bipkod/18471869#

Szczegóły dotyczące gospodarki odpadami można znaleźć na stronie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu (tutaj) i Gminy Wieluń (tutaj). Harmonogram wywozu odpadów komunalnych można znaleźć na stronie: tutaj.

źródło: Urząd Miejski w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń