Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Fundusze europejskie budują wspólnotowość w powiecie wieluńskim

28 lipca 2022 | Akcja partnerska

Współpraca i solidarność to jedne z głównych wartości Unii Europejskiej, które są realizowane za pomocą Funduszy Europejskich na terenie całego województwa łódzkiego.

Różne inicjatywy i projekty, od prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację terenów zdegradowanych i poprawę infrastruktury, ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyki, aż po dbanie o środowisko naturalne i przejście na niskoemisyjną gospodarkę lokalną, pomagają spajać lokalne społeczności i tworzyć lepszą przyszłość regionu wraz z Funduszami Europejskimi.

Ludzi łączy poczucie przynależności do zamieszkiwanego miejsca oraz wspólne interesy, cele, potrzeby i marzenia. Fundusze Europejskie, pomagając w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kształtują zdolność do tworzenia więzi i współdziałania w każdym powiecie województwa łódzkiego.

Solidarność podstawą zmian

Mnogość inwestycji i ciągłych zmian następujących w regionie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak Pikniki Województwa Łódzkiego, czy podróżowanie po województwie i wakacyjne zwiedzanie regionalnych perełek architektonicznych oraz zrewitalizowanych miast, pomagają tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną solidarność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

Fundusze Europejskie w powiecie wieluńskim

Budowanie solidarności poprzez inwestycje Funduszy Europejskich jest widoczne m.in. w działaniach mających na celu rozwój bazy kulturalnej opartej na walorach kulturowych Ziemi Wieluńskiej. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa tej zmiany, aktywnie przyczyniają się do poprawy stanu dziedzictwa historycznego i rozwoju instytucji kulturalnych w regionie. W ramach projektu „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad Stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” dotacje unijne umożliwiły remont zespołu dworsko-parkowego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest istotną kwestią, która łączy ludzi i buduje lokalną solidarność, a urozmaicona oferta wydarzeń kulturalnych, jak i ciekawa historia obiektów zabytkowych remontowanych w ramach projektu będzie przyciągać zarówno mieszkańców powiatu wieluńskiego, jak i turystów. Wspólne poznawanie i dbanie o kulturę, historię i tradycję to podstawowy budulec wspólnotowości regionalnej. W ten właśnie sposób Fundusze Europejskie przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie powiatu wieluńskiego.

Kolejnym projektem, który pomaga tworzyć lokalną solidarność, jest „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy”. Tworzenie lepszej przyszłości dla mieszkańców powiatu wieluńskiego wraz z Funduszami Europejskimi jest możliwe także poprzez ochronę środowiska. Termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy i poprawa ich efektywności energetycznej przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na ciepło i energię, co z kolei minimalizuje emisję CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Czyste powietrze i środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi powiatu wieluńskiego i dbają o zdrowie jego mieszkańców i przyszłych pokoleń, budując lokalną wspólnotowość.

Wspólne cele

Podane przykłady projektów, które przy wsparciu Funduszy Europejskich realizowane są na terenie powiatu wieluńskiego, to tylko niektóre z działań podejmowanych na rzecz budowania wspólnotowości i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa zmian, pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze jutro dla solidarnych społeczności w powiecie wieluńskim.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rpo@aplanmedia.pl.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń