Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zjawisko handlu ludźmi: ludzie to nie towar!

12 lipca 2022 | Komunikaty

30 lipca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Szczególnie w tym dniu należy wspomnieć czym charakteryzuje się to przestępstwo i w jaki sposób się przed nim ustrzec. Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska.

Handel ludźmi to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Polska już nie jest tylko krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar ale także krajem pochodzenia ofiar oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. W związku z tym organizacje rządowe i pozarządowe wdrożyły szereg kompleksowych rozwiązań, których celem jest sprawne diagnozowanie przypadków handlu ludźmi. Przestępcy związani z tym procederem ciągle szukają nowych sposobów na werbowanie kolejnych ofiar stosując coraz to nowsze metody manipulacji, wykorzystując trudne położenie w jakim w danej chwili się znajdują osoby bezrobotne, bezdomne, potrzebujące opieki, zainteresowania).

Wiele osób chcąc poprawić swoją sytuację życiową na własną rękę szuka pracy poza granicami kraju, decydując się na pracę z ogłoszenia albo korzystają z propozycji pracy złożonej przez nieznaną osobę z dnia na dzień. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyboru konkretnej pracy, dobrze się przygotuj. W pierwszej kolejności szukaj pracy za pomocą sprawdzonej agencji pośrednictwa pracy lub pośrednika na stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Pamiętaj, że agencja powinna dostarczyć Ci szczegółowe informacje na temat pracy jaką będziesz wykonywać i poinformować Cię o Twoich prawach i obowiązkach jako pracownika w danym kraju (m.in warunki pracy, wysokość stawek płacy i inne ustalenia muszą być jasno zapisane w umowie). Agencja nie może wymagać opłaty za pośrednictwo w znalezieniu pracy. Zgodnie z polskim prawem opłata może być pobierana tylko od pracodawcy. Wszelkie informacje dotyczące mieszkania i warunków pracy znajdziesz na www.eures.praca.gov.pl

Podróż to nie tylko praca to również wypoczynek, zabawa. Podróżując zawsze miej aktualną informację o wydarzeniach w przypadku wątpliwości lub braku wiedzy na temat aktualnych wydarzeń mogących wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo w podróży, możesz znaleźć informację pod adresem (http://www.msz.gov.pl/pl/informacje). Tam również możesz zarejestrować się w systemie szybkiego reagowania ODYSEUSZ, dzięki któremu w razie zaistniałego za granicą niebezpieczeństwa MSZ będzie się z Tobą kontaktowało. Pamiętaj aby ze sobą zabrać ważny dokument tożsamości- paszport lub dowód osobisty w zależności od kraju do jakiego się wybierasz, sprawdź koniecznie czy kraj do którego się wybierasz nie wymaga dodatkowych dokumentów np. wizy. Nie zapomnij abyś miał ze sobą pieniądze w gotówce i walucie kraju docelowego lub na karcie kredytowej, w kwocie przynajmniej na podróż powrotną i inne nieprzewidziane wydatki.

W każdym przypadku wyjazdu za granicę, do pracy, na wakacje, na studia zostaw bliskiej osobie dokładny adres pobytu, kopię dokumentu tożsamości, aktualne zdjęcie i kontakty do osób z którymi podróżujesz. Jeśli wyjeżdżasz do pracy zostaw jak najwięcej informacji na temat Twojego przyszłego pracodawcy. Posiadasz niedosyt i chcesz dowiedzieć się więcej czym jest handel ludźmi wejdź na stronę https://handelludzmi.eu.

Jeśli stałeś się ofiarą lub przypuszczasz, że w twojej okolicy może rozwijać się handel ludźmi, skontaktuj się z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji pod numer 664 974 934, (tam również otrzymasz pomoc czy poradę)albo pisz na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl.

źródło aplikacja SAFE
Katarzyna Owsian-Słomińska/MŚ

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń