Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

„Stypendia Pomostowe”. Nabór wniosków do 22 lipca

11 lipca 2022 | Komunikaty

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza nabór wniosków o rekomendacje organizacji lokalnej w programie „Stypendia Pomostowe” (Segment II) realizowanym wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.

Wnioski wraz z załącznikami można składać od 4 do 22 lipca 2022 roku, do godziny 14:00 w biurze Fundacji. W tegorocznej edycji Fundacja udzieli 3 rekomendacji, a roczne stypendium wynosi 7.000 zł !

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2022 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2022 będą dyskwalifikowani).

Regulamin

Wniosek i oświadczenie

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • Są absolwentami szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego,
  • Są mieszkańcami terenów wiejskich lub w miast do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzą zaświadczeniem z ewidencji ludności. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
  • Muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 2.107,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r.
  • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, zgodnie z ALGORYTMEM. Odnośnik do algorytmu znajduje się tutaj.
  • zostali przyjęci w roku akademickim 2022/2023 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

W razie pytań można kontaktować się bezpośrednio z:

  • Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego – tel. 723 254 655 lub (43) 843 79 32

Więcej szczegółów można przeczytać na: www.fundacja.wielun.pl oraz www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja krok po kroku znajduje się: tutaj. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się: tutaj.

źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń