Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Pieniądze na ochronę przed cyberatakami dla szpitali w Łódzkiem

1 czerwca 2022 | Komunikaty

Kilkadziesiąt szpitali w Łódzkiem może otrzymać nawet 900 tys. zł z NFZ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Szpitale mogą sfinansować z tych pieniędzy szkolenia personelu, kupić programy i usługi, które ochronią je przed groźnymi cyberatakami. Niestety, incydenty zagrażające cyberbezpieczeństwu placówek medycznych nasiliły się. Ma to związek m.in. z wojną w Ukrainie. Szczególnie niebezpieczne i groźne w skutkach mogą być cyberataki na szpitale.

Atak hakerski na infrastrukturę informatyczną szpitala może kosztować zdrowie, a nawet życie pacjentów, dlatego tak ważne jest maksymalne zabezpieczenie tych systemów m.in. przed próbami włamań. Na całym świecie odnotowano w 2021 r. znaczny wzrost incydentów cyberbezpieczeństwa skierowanych głównie na szpitale aż o 71 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Ostatnie 2 lata epidemii to ogromna popularyzacja usług e-zdrowia i telemedycyny. Korzystanie z systemów komunikacji elektronicznej i rozwiązań teleinformacyjnych jest nierozerwalnie związane z możliwością wystąpienia incydentu, który może nawet uniemożliwić prowadzenie leczenia przez placówkę medyczną.

Atak, który może kosztować życie

Dyrektor w Centrali NFZ Jarosław Olejnik od lat zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informatycznego.

Wyciek danych, w tym danych osobowych pacjentów, blokowanie systemu informatycznego, czy szyfrowanie plików przez cyberprzestępców mogą prowadzić do paraliżu i ogromnych strat w podmiotach leczniczych. Mogą także uniemożliwić przeprowadzanie planowanych operacji, co zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjentów.

Dlatego NFZ oferuje szpitalom dodatkowe wsparcie finansowe na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Chodzi nawet o 900 tys. zł.

– zaznacza Jarosław Olejnik, dyrektor w Centrali NFZ

Jak podkreśla Aleksandra Wnuk Wiceprezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach cyberbezpieczeństwo szpitala to obowiązek wobec pacjentów.

Nasze usługi są zależne od systemów teleinformatycznych, a każdy incydent zakłócenia cyberbezpieczeństwa miałby istotny skutek zakłócający dla utrzymania krytycznej działalności społecznej i gospodarczej. W obecnych czasach, kiedy placówki ochrony zdrowia są zobowiązane do przejścia na elektroniczną dokumentację medyczną, właściwe jej zabezpieczenie stało się priorytetem.

Tworzenie kopii zapasowych czy uszczelnienie systemu informatycznego, ale także odpowiednie przeszkolenie personelu z zakresu cyberbezpieczeństwa jest dla naszego Szpitala nie tyle udogodnieniem, ale przed wszystkim obowiązkiem względem naszych pacjentów.

Bez wparcia finansowego, zmuszeni bylibyśmy do rozłożenia tych działań w dość długim czasie, a szansa otrzymania dofinansowania pozwoli na częściową realizację naszych planów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego do końca tego roku.

– mówi Wiceprezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach Aleksandra Wnuk

Kto może otrzymać pieniądze?

Wsparcie jest przeznaczone dla szpitali, które wykonują świadczenia w zakresach:

 • leczenie szpitalne
 • rehabilitacja lecznicza
 • lecznictwo uzdrowiskowe
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W Łódzkiem to kilkadziesiąt placówek medycznych. Wysokość dofinansowania zależy od wartości kontraktu placówki z NFZ. Wsparcie wynosi od ponad 240 tys. zł do nawet 900 tys. zł.

Co finansuje NFZ?

NFZ sfinansuje, z pieniędzy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych oraz związanych z nimi usług, które podniosą poziom bezpieczeństwa w placówkach leczniczych, a nie samą informatyzację.

Za otrzymane środki szpital może kupić i uruchomić m.in:

 • urządzenia, oprogramowanie i usługi teleinformatyczne, które zapobiegają, wykrywają lub zwalczają cyberataki, np.:
  • systemy do tworzenia kopii danych,
  • systemy antywirusowe,
  • systemy kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami,
  • urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć (firewall),
  • systemy zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej.
 • urządzenia i oprogramowanie oraz wsparcie eksperckie dotyczące cyberbezpieczeństwa,
 • technologie, które ułatwiają precyzyjne monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury IT,
 • skany podatności, które pozwalają identyfikować zagrożenia we własnym środowisku IT,

a także przeprowadzić szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.

NFZ sfinansuje wydatki ponoszone przez szpitale na wsparcie cyberbezpieczeństwa od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby skorzystać z finansowania, szpitale w Łódzkiem do 30 listopada 2022 r. składają do dyrektora ŁOW NFZ wniosek o zawarcie umowy. Do wniosku muszą dołączyć raport z Systemu Statystyki Ochrony Zdrowia, który potwierdza wypełnienie ankiety badającej poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Szpital otrzyma wsparcie po złożeniu do 16.12.2022 niezbędnych dokumentów, w tym wyniku audytu bezpieczeństwa placówki.

źródło: Anna Leder / NFZ Łódź

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń