Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

31 maja to ostatni dzień na wnioski o żłobkowe z wyrównaniem od stycznia

30 maja 2022 | Komunikaty

We wtorek, 31 maja, upływa termin wysyłania wniosków o żłobkowe z wyrównaniem od stycznia br.

31 maja to ostatni dzień na składanie wniosków o tzw. żłobkowe z wyrównaniem za okres od stycznia. Złożenie wniosków w czerwcu będzie skutkowało przyznaniem świadczenia na bieżąco. Do tej pory w ramach żłobkowego ZUS przelał 86 mln zł na konta placówek i przyznał dofinansowanie na ponad 65 tys. dzieci.

Wnioski o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, można składać od 1 kwietnia br. Dofinansowanie przysługuje na dzieci, które nie są objęte świadczeniem z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wnioski o dofinansowanie do żłobka lub innej placówki można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, Portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Wnioski o żłobkowe z wyrównaniem od stycznia można złożyć tylko do końca maja (okres przejściowy)

Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do końca maja br., prawo do dopłaty przysługuje od 1 stycznia 2022 r., jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka.

Jeżeli dziecko uczęszczało do żłobka w 2021 r. i kontynuowało w następnych miesiącach 2022 r.. pobyt w placówce, dofinansowanie także będzie przyznane od stycznia, o ile wniosek będzie złożony do końca maja.

– informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Przykład

Jeżeli np. dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka w lutym br. i wniosek o dofinansowanie zostanie złożony 31 maja br., dopłata do „żłobkowego”, będzie przysługiwała od lutego, czyli od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do żłobka.

Gdyby rodzic spóźnił się ze złożeniem tego wniosku i złożył go 1 czerwca, wówczas dofinansowanie przysługiwałoby od miesiąca złożenia wniosku, czyli od czerwca.

– tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS woj. łódzkiego

Co do zasady, wniosek o dofinansowanie do opłaty w żłobku można składać od dnia, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do placówki. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca rozpoczęcia przez dziecko uczęszczania do żłobka. Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania do żłobka, prawo do dofinansowania będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Przykład

Kinga zacznie chodzić do żłobka od 20 czerwca. Zatem wniosek o dofinansowanie można złożyć najwcześniej 20 czerwca.

Jeśli wniosek zostanie złożony najpóźniej do 22 sierpnia (bo 20 sierpnia akurat przypada na sobotę, która jest dniem wolnym, więc termin przechodzi na najbliższy dzień pracujący a to akurat jest 22 sierpnia), czyli przed upływem dwumiesięcznego terminu, dofinansowanie zostanie przyznane od czerwca 2022 r.

Jeżeli wniosek zostałby złożony 23 sierpnia, wówczas dofinansowanie przysługiwałoby od miesiąca złożenia wniosku, czyli od sierpnia 2022 r.

– informuje rzecznik prasowy Monika Kiełczyńska

Aby skorzystać ze żłobkowego, placówka musi być wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na tej podstawie ZUS weryfikuje zebrane dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom. O kwocie środków przekazanych przez ZUS na rachunek placówki informujemy rodziców poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS.

Bardzo ważne jest aby placówki uzupełniły za wszystkie właściwe miesiące odpowiednie dane, które potrzebne są, aby automatycznie przyznać dofinansowanie. Brak wypełniania przez żłobki właściwych danych lub nieścisłości mogą powodować wydłużenie czasu oczekiwania na środki lub w pewnych wypadkach uniemożliwiać ich wypłatę.

Dofinansowanie dotyczy opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce, ale nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka w placówce.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń