Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rejestracja i nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

17 marca 2022 | Komunikaty

Od 16 marca 2022 roku (środa), w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego 14, rozpoczęła się rejestracja i nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

W celu nadania numeru PESEL obywatele Ukrainy muszą posiadać niezbędne dokumenty:

  1. wniosek w formie papierowej, według określonego wzoru, zawierający własnoręczny i czytelny podpis;
  2. jedna fotografia (jak do dowodu osobistego);
  3. dokumenty potwierdzające tożsamość np. paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, ewentualnie inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku dzieci do 18 roku życia – akt urodzenia;

W imieniu dzieci wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobierane będą odciski palców, za wyjątkiem dzieci do 12. roku życia oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju.

W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy – „UKR”. Rejestracja tych danych jest niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji.

UWAGA! Ponieważ procedura nadania numeru PESEL trwa ok. 30-40 minut trzeba liczyć się z kolejkami. W celu sprawnej obsługi Wydział Spraw Obywatelskich będzie pracował również w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 13.00.

Gmina Wieluń zapewnia również pomoc tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego w zakresie tłumaczenia dokumentów niezbędnych do nadania numeru pesel, który będzie pełnił dyżur w każdy piątek do końca kwietnia, rozpoczynając od 18 marca w godzinach 9:30 – 12:30 w Wydziale Spraw Obywatelskich.

źródło: Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń