Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

28 lutego 2022 | Komunikaty

Jest wsparcie z ZUS dla uchodźców z Ukrainy. W tym dla uchodźców, którzy nie mogą dalej pobierać polskiej emerytury w swoim kraju.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. Zakład jest też gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej dla uchodźców. Jesteśmy gotowi, gdyby wystąpiła taka potrzeba.

– mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS

ZUS ma około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie kraju.

Dodatkowo na stronie internetowej ZUS (tutaj) ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim. W serwisie tym będą publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

W związku z wojną w Ukrainie, część osób, które pobierały polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na ukraińskie rachunki bankowe, może nie być teraz w stanie pobierać tych świadczeń.

Jeśli osoba przybyła z Ukrainy nie może dalej pobierać polskiej emerytury lub renty w swoim kraju, a znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przyjmie zgłoszenie i przekaże je do Oddziału ZUS w Rzeszowie odpowiadającego za wypłaty świadczeń w Ukrainie.

– informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Oddział ZUS w Rzeszowie wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać.

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

Jeśli natomiast taka osoba znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie.

Trzeba pamiętać żeby wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy.

– dodaje rzecznik – Monika Kiełczyńska

Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
woj. łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń