Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wieluniu niedostępne od 25 stycznia

24 stycznia 2022 | Komunikaty

Z dniem 25 stycznia dostęp do Starostwa Powiatowego w Wieluniu zostaje ograniczony.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Wieluniu, na podstawie Zarządzenia nr 3 Starosty Wieluńskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia dostępu do Starostwa Powiatowego w Wieluniu, wprowadza się ograniczenia w dostępie do Starostwa od 25 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej. Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz drastycznym wzrostem zakażeń na COVID-19 w powiecie wieluńskim informuję, że od dnia 25 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. wprowadza się ograniczenia dostępu mieszkańców do urzędu Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Otwarte będzie wyłącznie główne wejście do urzędu. Dokumenty, pisma i wnioski można składać osobiście do pojemnika wyłożonego w holu budynku. Proszę o dokładne wypełnianie wniosków, ze zwróceniem uwagi na numer telefonu kontaktowego do odbiorcy w celu ustalenia sposobu odbioru dokumentu. W sprawie wymagającej osobistego stawiennictwa proszę o kontakt telefoniczny z odpowiednim wydziałem Starostwa.

Informuję, że w kontakcie z urzędem można korzystać z: ePUAP (/1017/skrytka), Elektronicznej Skrzynki Podawczej (pzwielun.peup.pl), oraz adresu mailowego: starostwo@powiat.wielun.pl.

– informuje Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Dokumentację, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego, w holu głównym budynku Starostwa, pojemnika. Pracownicy wszystkich wydziałów będą natomiast dostępni telefonicznie i mailowo. Kontakty do poszczególnych wydziałów starostwa można znaleźć na stronie Starostwa lub poniżej.

W kontakcie z urzędem można korzystać z:

ePUAP ( /1017/skrytka ),
Elektronicznej Skrzynki Podawczej (pzwielun.peup.pl),
oraz adresu mailowego (starostwo@powiat.wielun.pl ).

telefonicznie:

Wydział Architektury i Budownictwa:

 • 43 843 79 08,
 • 43 843 79 09,
 • 43 843 79 12,
 • 43 843 79 15,
 • 43 843 79 43,
 • 43 843 79 47

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:

 • 43 843 79 16,
 • 43 843 79 49,
 • 43 843 79 36,
 • 43 843 79 45,
 • 43 843 79 58

Wydział Finansowo-Księgowy:

 • 43 843 79 41,
 • 43 843 79 13

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

Ewidencja gruntów i budynków: Gminy: Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Osjaków, Skomlin:

 • 43 843 79 07

Gminy: Wieluń obszar miejski, Wieluń obszar wiejski, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas:

 • 43 843 79 20

Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego:

 • 43 843 79 21

Sprawy gospodarki nieruchomościami:

 • 43 843 79 56

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu:

 • 43 843 39 19

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:

rejestracja pojazdów:

 • 43 843 79 28,
 • 43 843 79 55

prawa jazdy:

 • 43 843 79 27

wyrejestrowanie pojazdów, zgłaszanie zbycia pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych:

 • 43 843 79 57

Wydział Organizacyjno-Prawny i Nadzoru:

 • 43 843 79 14

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa:

 • 43 843 79 29

Oddział Zdrowia i Spraw Społecznych:

 • 43 843 79 44

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 • 43 843 79 31,
 • 43 843 79 52,
 • 43 843 79 26

źródło: Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń