Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Pałeczki Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj z Biedronki. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega

19 listopada 2021 | Komunikaty

Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 18 listopada wydał komunikat dotyczący produktów sprzedawanych w sklepach sieci Biedronka.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj określonych poniżej.

Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej może powodować przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Szczegóły dotyczące produktów z sieci Biedronka:

  • Nazwa produktu: Moja kurka polskie jaja z chowu na wolnym wybiegu Klasa A, rozm. L,
  • Numer partii: POW12 20.11,
  • Termin przydatności do spożycia: 20.11.2021,
  • Kod na skorupkach jaj: 1PL 10161326
  • Producent: OVOVITA A. Kurasik 95-030 Rzgów, Prawda 60A Zakład Pakowania Jaj Prawda, kod zakładu pakowania: PL-10065901,
  • Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Zakład pakowania Jaj PRAWDA natychmiast po otrzymaniu informacji o wykryciu Salmonella Enteritidis na powierzchni jaj rozpoczął wycofanie danej partii z obrotu oraz poinformował fermę, z której pochodziły jaja.

Zakład w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej dotychczas nie stwierdził niezgodności, zarówno w procedurach higienicznych, jak i badaniach laboratoryjnych. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zarówno zakład pakowania jaj, jak i ferma jaj konsumpcyjnych, z której pochodzą przedmiotowe jaja, są pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

źródło: GIS – gov.pl

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń